Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hvorfor blir så mange overgrepssaker henlagt?

Over 80 % av alle anmeldte voldtekter i Norge blir henlagt, og kun 1 av 10 voldtektssaker ender med fellende dom, i følge en rapport fra Riksadvokaten. I tillegg til dette estimerer enkelte kilder at kun en av ti som opplever voldtekt anmelder forbryteren. Dette innebærer at den aller største majoriteten av voldtekter ikke straffes. Men hvorfor er det slik? Her må en vurdere to ting: for det første hvorfor så få anmelder forbryteren, og for det andre hvorfor så mange anmeldelser blir henlagt.


Hvorfor blir så få overgrepssaker anmeldt?

Det er vanskelig å peke på en enkelt årsak til at så få overgrepssaker blir anmeldt. Mange vet ikke hvorvidt hendelsen de er utsatt for er straffbar, og mange tenker at det er lite sannsynlig at en anmeldelse vil medføre at gjerningspersonen blir straffet. En medvirkende årsak kan og være at man ikke ønsker belastningen ved en straffesak.

Det er imidlertid viktig at seksuelle overgrep anmeldes, både prevensjonshensyn og rettferdighetshensyn tatt i betraktning. Les artikkelen om hvorfor man uansett bør anmelde voldtekt og overgrep.

Hvorfor henlegges så mange overgrepssaker?

Problemet med overgrepssaker er at de ofte er vanskelige å bevise fordi politiet ikke klarer å oppdrive noen bevis utover fornærmedes forklaring. Mange venter med å oppsøke lege eller politi, og drar for sent til legevakt/overgrepsmottak til at det kan sikres biologiske bevis. Det er en streng bevisbyrde for å dømme noen til straff, og ofte vil det da kreves noe mer enn en forklaring fra fornærmede.

Mange voldtekter er såkalte festvoldtekter. Dette kjennetegnes ved at gjerningsmann og offer kjenner hverandre fra før, og at overgrepet skjer i forbindelse med festligheter. Offeret er typisk overstadig beruset og sover, og gjerningsmannen utnytter dette. Her vil det ofte være vanskelig å bevise at gjerningspersonen forstod eller burde ha forstått at offeret var ute av stand til å motsette seg handlingen.

Dersom vedkommende er anmeldt for liknende hendelser tidligere vil dette imidlertid være et bevis som kan ha stor bevisverdi. Dette er en av årsakene til at man alltid burde anmelde seksuelle overgrep.

Der overgriper er en ukjent person er problemet ofte at det er vanskelig å finne overgriperen. Dersom en først finner overgriperen vil det imidlertid være lettere å bevise at dette ikke skjedde frivillig, om man har sikret biologiske spor.

Noen eksempler aktuelle bevis i overgrepssaker utover fornærmedes forklaring er elektronisk kommunikasjon, biologiske spor og vitner.


Les mer om hvorfor du alltid burde anmelde seksuelle overgrep her.
Les om klage på henleggelse etter voldtekt.


Kilder:

Riksadvokaten

Straffeloven

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.