Om Overgrep.no

Om Overgrep.no

Overgrep.no er en ressursside med spørsmål og svar om seksuelle overgrep. Nettstedet retter seg mot både ofre og pårørende. Nettstedet er laget i samarbeid med organisasjonene Utsattmann og Landsforeningen for voldsofre, som du finner mer info om nedenfor.

Kontaktinformasjon dersom du trenger noen å prate med:


Landsforeningen for voldsofre
Tlf. 22 16 40 00
Tjernfaret 29
0956 Oslo

margit@landsforeningenforvoldsofre.no


Utsattmann
Vesterøya 46
4625 Flekkerøy

post@utsattmann.no

Innsamlingskonto:
3090.14.79468
Vipps #88670


Overgrep.no

Overgrep.no er en nettressurs i form av en database med spørsmål og svar om seksuelle overgrep. Nettstedet inneholder også oversikt over alle landets overgrepssentre og overgrepsmottak. Nettstedet retter seg mot både voldsofre og deres pårørende.

Dersom du har spørsmål knyttet til seksuelle overgrep eller vold kan du kontakte Utsattmann eller Landsforeningen for voldsofre. Se kontaktinformasjon ovenfor.

Dersom du finner feil på nettstedet, eller har andre tilbakemeldinger av teknisk karakter, kan du kontakte webredaktør/teknisk administrator Kristian Andresen ved å sende en e-post til post@overgrep.no eller ringe 930 60 387.