Voldsoffererstatningsloven

Voldsoffererstatningsloven regulerer rettigheter og saksbehandlingen for søknader om voldsoffererstatning. Voldsoffererstatning er en erstatning man kan få fra det offentlige dersom man er utsatt for en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten. Vi bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad har sendt hundrevis (eller tusenvis) av søknader om voldsoffererstatning de siste ti årene, og ønsker her å … Fortsett å lese Voldsoffererstatningsloven