Voldsoffererstatningsloven § 6 – oppreisning

Voldsoffererstatningsloven § 6 – oppreisning

Voldsoffererstatningsloven § 6 er hjemmel for at Kontoret for voldsoffererstatning kan yte oppreisningserstatning når lovens øvrige vilkår er oppfylt. Oppreisningserstatning er en erstatning for «tort og svie» som skal kompensere for den krenkelsen som skadelidte har blitt utsatt for.

Oppreisning fra Kontoret for voldsoffererstatning

Oppreisning er sannsynligvis den erstatningsposten som det oftest blir søkt om. Dersom de øvrige vilkårene for voldsoffererstatning er til stede så er alltid vilkårene for oppreisning til stede.

Oppreisning utmåles i utgangspunktet skjønnsmessig. Dette er hovedregelen, og betyr at Kontoret for voldsofferstatning vurderer sakens grovhet, skader på fornærmede og noen andre få momenter, og utmåler oppreisning etter dette. I praksis ser man også hen til andre liknende saker fra domstolen eller praksis fra Erstatningsnemnda.

I noen sakstyper har domstolen oppstilt et normert beløp. Dette gjelder f.eks voldtekt til samleie, uaktsom voldtekt samt drap (til etterlatte).

Et par gode tips

Vi bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad har sendt tusen søknader om voldsoffererstatning, og vil gi noen tips angående § 6 basert på våre erfaringer:

  • Kontoret for voldsoffererstatning liker å vise til sine egne avgjørelser når de vurderer hvor mye som skal utmåles. Et tips kan jo være å gjøre det samme, dersom man har tilgang til Lovdata.
  • Det er ikke noe poeng for en søker å selv skulle sette et ønsket oppreisningsbeløp. Fokuser heller på å fremheve skadevirkninger, da dette er relevant ved utmålingen. Du kan be om oppreisning etter Kontoret for voldsoffererstatnings skjønn.
  • Advokatfirmaet Teigstad har kategorisert svært mange avgjørelser om oppreisning på nettsiden som kan benyttes av advokater eller søkere. Disse er fordelt etter sakstype, f.eks familievold.

Lovteksten

§ 6. Oppreisning

Uansett om det ytes menerstatning etter reglene i § 5, kan den skadelidte tilkjennes en slik engangssum som finnes rimelig til erstatning (oppreisning) for den voldte tort og smerte og for annen krenking eller skade av ikke-økonomisk art. Ved krenking eller mislig adferd som nevnt i straffeloven §§ 299, 302 og 304 skal det ved utmålingen av oppreisningen særlig legges vekt på handlingens art, hvor lang tid forholdet har pågått, om handlingen er misbruk av slektskapsforhold, omsorgsforhold, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, og om handlingen er begått på en særlig smertefull eller krenkende måte. Har flere i fellesskap voldt skade, tilføyd krenking eller utvist mislig adferd, skal det ved utmålingen særlig legges vekt på den økte belastningen for fornærmede av at flere har handlet i fellesskap.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.