Voldsalarm

Voldsalarm

Mennesker som er utsatt for trusler eller vold kan søke politiet om mobil voldsalarm utstyrt med GPS som kan aktiveres ved behov. I tillegg ble en ordning med omvendt voldsalarm (OVA) innført i 2013, hvor den straffedømte blir påført en fotlenke med GPS-signaler som vil varsle politiet dersom en nærmere angitt forbudssone ikke overholdes.

Mobil voldsalarm

En mobil voldsalarm er en elektronisk enhet med GPS-signal, liknende en mobiltelefon, som volds- og trusselutsatte kan aktivere for å kontakte politiet ved truende hendelser. Politiets operasjonssentral vil gjennom voldsalarmen kunne snakke med den voldsutsatte, samtidig som sentralen får inn et eget informasjonsvindu med informasjon om både trusselutøver og den voldsutsatte. I tillegg vil politiet få vite hvor fornærmede befinner seg gjennom GPS-signalene. På denne måten skal voldsalarmen sørge for rask informasjonsinnhenting som danner grunnlaget for de operative tiltakene fra politiets side.

Er du utsatt for mishandling i nære relasjoner? Les mer her.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Hvem får voldsalarm?

Mobile voldsalarmer er tiltenkt kvinner og menn som: 

  • Trues av nåværende eller tidligere ektefelle/samboer eller andre. 
  • Trues fordi de har anmeldt samboer/ektefelle eller andre.
  • Der ektefelle/samboer eller andre har permisjon fra eller har endt soning.
  • Eldre som trues av barn, barnebarn eller andre.

Søknad om voldsalarm må sendes til politiet. Basert på den individuelle trusselsituasjonen vil politiet vurdere hvorvidt søkeren har behov for voldsalarm. Dersom søknaden blir innvilget vil ordningen vare i tre måneder før det eventuelt må søkes på nytt. Bakgrunnen for den begrensede perioden er at voldsalarmen er ment å være en midlertidig ordning. 

En svakhet ved den mobile voldsalarmen er imidlertid at voldsofferet ikke alltid vil ha tid til å utløse alarmen før voldshendelsen skjer. Der vedkommende klarer å aktivere alarmen vil det likevel ta noe tid før politiet er på stedet, noe som kan medføre manglende beskyttelse når voldshendelsen skjer like etter nødanropet.

Omvendt voldsalarm

I 2013 ble det innført en ordning med omvendt voldsalarm (OVA) for å øke fornærmedes trygghet. Gjennom en fotlenke med GPS som påføres den straffedømte vil politiet bli varslet allerede idet vedkommende overtrer en forbudssone, og kan følgelig gripe inn og beskytte offeret før det straffbare forholdet finner sted. OVA-lenke blir gjerne idømt dersom det ikke er ansett tilstrekkelig med et besøksforbud. 

«Formålet med omvendt voldsalarm er å bedre beskyttelsen av personer som utsettes for vold i nære relasjoner, og å flytte belastningen ved elektronisk kontroll fra den voldsutsatte til den som truer eller utøver vold.» Kilde: Dullum, Jane. «Omvendt voldsalarm», NOVA Rapport no. 15/20, OsloMet, 2020, side 7.

Du kan lese mer om voldsalarm ved å trykke her.

Kontakt advokat ved vold eller trusler

Er du utsatt for vold eller trusler og ønsker mobil voldsalarm eller ileggelse av omvendt voldsalarm? Flere av advokatene i Advokatfirmaet Teigstad har god erfaring på området og bistar deg gjerne. Ta kontakt med våre advokater i dag ved å ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet på nettsiden. Første samtale med oss er både gratis og uforpliktende.

Vanlige spørsmål

Hva er en mobil voldsalarm?

Den mobile voldsalarmen er en elektronisk enhet med GPS-signal, liknende en mobiltelefon, som volds- og trusselutsatte kan aktivere for å kontakte politiet ved truende hendelser.

Hva er omvendt voldsalarm?

Omvendt voldsalarm innebærer at den straffedømte idømmes en forbudssone og påføres en fotlenke med GPS-signal. Dersom vedkommende skulle bevege seg inn i forbudssonen vil politiet bli varslet og vil gripe inn umiddelbart for å beskytte den voldsutsatte. 

Hvem kan søke om voldsalarm?

Mobil voldsalarm er tiltenkt kvinner og menn som trues av nåværende eller tidligere ektefelle/samboer eller andre, trues fordi de har anmeldt samboer/ektefelle eller andre, der ektefelle/samboer eller andre har permisjon fra eller har endt soning, og eldre som trues av barn, barnebarn eller andre.

Hvordan kan jeg få voldsalarm?

Søknad oversendes politiet, som vil foreta en helhetlig avgjørelse om hvorvidt søkeren har behov for voldsalarm.

Hvor lenge kan jeg ha voldsalarmen?

Politiet vil sørge for at du har voldsalarmen så lenge de mener behovet er tilstede. Voldsalarmen er imidlertid en midlertidig ordning, hvilket innebærer at det må foretas en ny vurdering etter tre måneder. 

Kilder

Dullum, Jane. «Omvendt voldsalarm», NOVA Rapport no. 15/20, OsloMet, 2020. 

Dyb, Halvard. Hvorfor blir omvendt voldsalarm så lite brukt?, OsloMet, 2020.

Masteroppgave: https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/1956/17313/28_JUS399_H17.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.