Ny veileder om anmeldelse, for fornærmede i straffesaker

Ny veileder om anmeldelse, for fornærmede i straffesaker

Bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad har utarbeidet en veileder for fornærmede i straffesaker. Veilederen inneholder informasjon om prosessen rundt vurdering av anmeldelse, om selve anmeldelsen og om domstolsbehandling.

Veilederen er skrevet av advokat Eirik Teigstad, Lina Stormoen og Stephanie Lunder.

Veilederen er fri til å distribuere på blogger, nettsider og liknende. Du kan lese mer om veilederen på nettsiden til advokatfirmaet, eller laste den ned direkte her.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.