Serieforbryteren Sverre Varhaug

Serieforbryteren Sverre Varhaug

Gjennom 30 år begikk psykolog Sverre Varhaug seksuelle overgrep mot en rekke unge mannlige pasienter og kontrollerte deres liv. Han ble dømt for overgrep tre ganger, mot seks pasienter. Langt flere enn disse seks har imidlertid på ulike tidspunkt varslet og fortalt om overgrep begått av psykologen.

Kort fortalt

  • Den 20. januar mottar Helsedirektoratet et varsel fra en av Sverre Varhaugs pasienter. Tre uker senere kommer et nytt varsel.
  • Etterforskning innledes i mai 1976 av Rogaland politikammer.
  • Den 9. oktober 1980 blir Varhaug funnet skyldig i å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg utuktig omgang med de to pasientene. Han fratas autorisasjonen i to år og dømmes til to års betinget fengsel.
  • Fra 1982 til 1992 arbeider Varhaug som privatpraktiserende psykolog med refusjonsordning i Klingenberggata i Oslo.
  • Den 24. juni 1986 kommer et varsel fra en 37 år gammel ingeniør. Saken ender i retten hvor Varhaug mister sin autorisasjon og dømmes til seks måneders fengsel.
  • Fra 1988 tar Varhaug imot pasienter i sitt eget hjem.
  • Varhaug blir den 2. november 2002 dømt til tre års fengsel for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg utuktig omgang med tre ytterligere pasienter.
  • Senere skal flere ha fortalt om liknende hendelser. To av dem anmeldte forholdet, hvorpå den ene trakk anmeldelsen og den andre saken ble aldri tatt videre av politiet grunnet Varhaugs helse.

Hendelsesforløpet

1969-1980: Sjefspsykolog ved Rogaland sykehus

Fra 1969 til 1980 var Sverre Varhaug sjefspsykolog ved Rogaland sykehus. Den 20. januar 1976 mottar Helsedirektoratet et brev fra en av hans pasienter i 30-årene som forteller at psykologens behandlingsmåte er å få pasienten helt avhengig av ham, noe han blant annet vil få til ved hjelp av sex. Kun tre uker senere kommer enda et varsel fra en annen mann i 30-årene.

Tirsdag 23. mars 1976 forklarer Varhaug seg for Helsedirektoratet. Han erkjenner å ha anvendt seksualterapi, men hevdet dette var et ledd i behandlingen. Likevel lover han å avstå fra å bruke slike teknikker i fremtiden, og får beholde sin jobb som sjefpsykolog.

Etterforskning og rettssak

Den første etterforskningen innledes i mai 1976 av Rogaland politikammer. Varhaug tilbyr politiet en liste over samtlige av sine pasienter, slik at de kan bli avhørt. Avhørene blir imidlertid ikke gjennomført. Sommeren samme året leier Varhaug ut sitt hus og reiser bort uten at noen vet hvor han er. Etterforskningen blir stanset på ubestemt tid.

En småbarnsfar i 20-årene som var pasient hos Varhaug tar to uker senere livet sin. Han skriver om Varhaug i et brev han etterlater seg. Ledelsen ved sykehuset kaller tidligere pasienter til et møte. Kollega Gaute Ånestad blir forundret over at alle var pene, unge og dongerikledde menn. Mange år senere skal Varhaug ha fortalt i et avhør at han er bifil.

Etter å ha vært sporløst forsvunnet i ett og et halvt år dukker Varhaug våren 1978 opp i en ny stilling som skolepsykolog for Aust-Agder fylke. Dette var mulig fordi hans autorisasjon aldri ble trukket tilbake. Agderposten skriver imidlertid om ansettelsen, slik at politiet får vite hvor han befinner seg. Han begynte aldri i jobben.

Nå begynner fem pasienter til å snakke, i tillegg til de to første. De blir imidlertid aldri avhørt av politiet i Sandnes.

Det er høsten 1980 og Varhaug er i rettssak i Gulating lagmannsrett. Den 9. oktober 1980 blir han funnet skyldig i å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg utuktig omgang med de to førstnevnte pasientene. Han blir fratatt autorisasjonen i to år og dømmes til to års betinget fengsel.

1982-1988: Privatpraktiserende psykolog med refusjonsordning

Etter to år får Varhaug tilbake autorisasjonen og full tillit fra Helsemyndighetene. Fra 1982 til 1992 arbeider Varhaug som privatpraktiserende psykolog med refusjonsordning i Klingenberggata i Oslo. Refusjonsordning innebærer at pasienter henvises til ham, mens staten betaler.

I 1983 blir en mann på 29 år henvist til Varhaug. Det skal ha vært begynnelsen på 15 år med overgrep og manipulasjon før mannen forstår hva som har skjedd. Den 24. juni 1986 kommer et varsel fra en annen mann, en 37 år gammel ingeniør, som forteller at han over en periode på ett og et halvt år ble utsatt for seksuelle overgrep. Konklusjonen fra overlegen er at Varhaug må stoppes. Likevel blir saken liggende til behandling i Psykologforeningen i syv måneder, og det går ti måneder før Varhaug innkalles til politiavhør.

Under rettssaken i 1988 lyver to pasienter under ed. Varhaug ble likevel funnet skyldig for overgrep, og dømmes for overgrep mot totalt tre pasienter. Han mister sin autorisasjon og dømmes til seks måneders fengsel. Han fortsetter likevel å ta imot pasienter.

Fra 1988: Pasienter i eget hjem

Fra 1988 tar Varhaug imot pasienter i sitt eget hjem. Den daværende 29 år gamle mannen som ble henvist til Varhaug i 1983 kommer seg 15 år senere, 23. august 1998, til legevakten i Oslo med selvmordstanker. Dette skjer etter at Varhaug ikke vil mer og har avvist mannen. Han får nå vite at Varhaug er dømt for tre overgrep, og anmelder sin egen sak til politiet.

Saken føres for Oslo tingrett i 2001, deretter i Borgarting lagmannsrett i 2002. Det er tre fornærmede. Varhaug ble den 2. november 2002 dømt til tre års fengsel for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg utuktig omgang med tre pasienter. Da saken kom opp for Høyesterett ble straffen senket til to år og seks måneders fengsel. Fornærmede ble imidlertid tilkjent erstatning på til sammen 7,5 millioner kroner.

I ettertid skal en mann ha oppsøkt Gaute Ånestad og fortalt ham om overgrep. I tillegg skal to ytterligere pasienter ha anmeldt overgrep til myndighetene. Den første ble trukket og den andre fikk aldri saksnummer grunnet Varhaugs helsetilstand og at han kun ville fått en ubetydelig tilleggsstraff.

Trenger du hjelp av advokat?

Har du blitt utsatt for overgrep? Da er det viktig å fortelle noen om dette. Du må gjerne ta kontakt med en av våre advokater spesialisert på overgrepssaker for å få veiledning i din sak. Vi kan også hjelpe deg med å anmelde forholdet. Våre advokater tilbyr en gratis og uforpliktende forhåndsvurderingen av saken. I mange overgrepssaker vil man videre ha krav på gratis advokat. Ta kontakt med en av våre advokater ved å ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet på nettsiden, så kontakter vi deg snarest.

Kilder

Flatabø, Monica, Muladal, Ane og Tommelstad, Bjørnar (VG), Serieforbryteren, 2021: https://www.vg.no/spesial/2021/grenselos-terapi/historien-om-varhaug/

Masteroppgave: https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/1956/16567/JUS399_V17_62.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21207/MASTEROPPGAVE_T[1].R.E.___Endelig_versjon.pdf?sequence=2

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.