Straffeloven § 329. Forbund om ran

Straffeloven § 329. Forbund om ran

Straffeloven § 329 omhandler forbund om ran. Bestemmelsen gjør det straffbar å inngå avtale med noen andre om å begå ran. Den øvre strafferammen er bot eller fengsel i 3 år. Dette er en videreføring av strl. 1902 § 269 nr. 1. Strl. 1902 § 269 nr. 2 er derimot ikke videreført i strl. 2005. 


Straffeloven § 329

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som inngår forbund med noen om å begå ran.

Forbund om ran

Straffeloven § 329 gjør det straffbart å inngå forbund med noen om å begå ran. Med ordlyden «inngå forbund» menes å inngå avtale med en eller flere personer. Bestemmelse innebærer med andre ord kriminalisering av en forberedende handling. Det er likevel kun det å inngå avtale med noen om å begå ran som er omfattet, og ikke andre forberedende handlinger. Strl. 1902 § 269 nr. 2 er ikke videreført. Bestemmelsen anses som et selvstendig straffebud. Forsøk på overtredelse er derfor mulig, se strl. § 16 om forsøk. Gjerningsbeskrivelsen av «ran» finnes i strl. § 327, mens hva som utgjør et grovt ran er regulert i strl. § 328

Strafferamme og straffenivå

Den som avtaler å begå ran med noen straffes med bot eller fengsel inntil 3 år.

Kilder:

Rettsdata.no (krever innlogging)

 

Feil: Contact form not found.


Ukategorisert