Straffeloven § 279. Forbund om drap eller å volde betydelig skade på kropp og helse

Straffeloven § 279. Forbund om drap eller å volde betydelig skade på kropp og helse

Straffeloven § 279 omhandler forbund om drap eller å volde betydelig skade på kropp og helse. Bestemmelsen regulerer situasjoner der minst to personer har inngått avtale om å begå slike handlinger og dermed overtre strl. § 274 annet ledd om betydelig skade på kropp og helse eller § 275 om drap. Strafferammen er fengsel i 10 år. 


Straffeloven § 279

Med fengsel inntil 10 år straffes den som inngår forbund med noen om å begå et lovbrudd som nevnt i § 274 annet ledd eller § 275.

Forbund om drap eller å volde betydelig skade på kropp og helse

Ordlyden «inngår forbund» innebærer at to eller flere personer inngår en avtale om å begå overtredelse av enten strl. § 274 (2) om betydelig skade på kropp og helse eller § 275 om drap. Det å inngå avtale om å medvirke til slik overtredelse rammes også. Selv om avtalen i praksis ofte er rettet mot en eller flere nærmere bestemte fornærmede, er dette ikke noe vilkår. Bestemmelsen kommer også til anvendelse dersom avtalen går ut på å drepe eller skade en ikke identifisert person.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Strafferammen for overtredelse av strl. § 279 er fengsel i 10 år. Høyesterett idømte i HR-2016-02269-A fengsel i sju år for overtredelse av den tilsvarende bestemmelsen i strl. 1902 § 233 a.

 

Kilder:

Rettsdata.no (krever innlogging)

Norsk spesiell strafferett av Magnus Matningsdal (2. utg. 2016)

 

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.