Orderud-saken

Orderud-saken

Natt til 22. mai 1999 blir Anne Orderud Paust og hennes foreldre, Magnus Kristian og Marie Orderud, skutt og drept i kårboligen på Orderud gård i Sørum kommune. Året før hadde Anne Orderud Paust og hennes ektemann vært utsatt for to attentatforsøk. Per Kristian Orderud (broren til Anne), hans ektefelle Veronica Orderud, hennes halvsøster Kristin Kirkemo og hennes eks-kjæreste Lars Grønnerød ble dømt for medvirkning til overlagt drap. Ingen er dømt for drapshandlingene.

Kort forklart

  • Den 16. juli 1998 blir det funnet dynamitt under bilen til forsvarsministerens personlige sekretær, Anne Orderud Paust.
  • Den 12. august 1998 oppdager mannen hennes, Per Paust (prosjektleder i Utenriksdepartementet) et forsøk på å antenne en gassbeholder i oppgangen utenfor leiligheten deres i Oslo.
  • Ekteparet flytter til hemmelig adresse gjennom politiets overvåkningstjeneste og deretter oppholder seg noen måneder i USA.
  • Sikkerhetstjenesten mener etter en tid at truslene ikke lenger er til stede, hvorpå ekteparet drar tilbake til Norge i januar 1999.
  • Etter et kort sykdomsforløp dør Per Paus av kreft 6. mai 1999.
  • Natt til 22. mai 1999 blir Anne Orderud Paust og hennes foreldre skutt og drept i kårboligen (foreldrenes bolig) på Orderud gård i Sørum kommune, Akershus.
  • Per Kristian Orderud (Annes bror), hans ektefelle Veronica Orderud, hennes halvsøster Kristin Kirkemo og hennes eks-kjæreste Lars Grønnerød dømmes for medvirkning til overlagt drap i 2002. Ingen blir dømt for selve drapshandlingene.

Attentatforsøkene mot ekteparet Paust

Den 16. juli 1998 ble det funnet dynamitt på et halvt kilo under bilen til forsvarsministerens personlige sekretær, Anne Orderud Paust, mens bilen sto parkert utenfor Forsvarsdepartementet i Oslo. Hun oppdaget selv gjenstanden festet under bilen. Politiet fastslo samme kveld at  hun hadde kjørt med denne under bilen til jobb. Det var imidlertid ingen tennsats til dynamitten, slik at hennes liv ikke var i fare. Likevel ble saken etterforsket som en alvorlig trussel.

En snau måned senere, natt til 12. august, ble oppgangen til ekteparets leilighet på Skillebekk i Oslo forsøkt påtent. Per Paust hadde hørt noe i gang på natten og ringte til politiet klokken 04.55. Politiet fant et 5 kg propanapparat, samt bensin i oppgangen som var forsøkt påtent. Saken ble ansett som forsøk på mordbrann.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Paret ble plassert på hemmelig adresse under politiets overvåkningstjeneste (POT) før de flyttet en periode til New York samme sommer. Per Paust vikarierte der som generalkonsul. I januar 1999 var de tilbake i Oslo. Per Paust døde av kreft 6. mai etter kort tids sykdom.

Politiet fant aldri ut av hvem som stod bak attentatforsøkene eller hva som var motivet for angrepene. Ifølge NRK Brennpunkt har imidlertid flere kilder ment at ekteparet Paust var tilknyttet Etterretningstjenesten. EOS-utvalget skal ha blitt nektet innsyn i materiale hos E-tjenesten i tiden rundt Per Paust sitt dødsfall og drapet på Anne Orderud Paust. Videre er det hevdet at flere av de involverte  i saken kan ha vært tilknyttet både Etterretningstjenesten og krigen på Balkan.

Drapene på Orderud Gård

Natt til lørdag 22. mai 1999 ble Anne Orderud Paust og foreldrene hennes, Magnus Kristian og Marie Orderud, skutt og drept i kårboligen på Orderud gård i Sørum kommune, Akershus. Søndag morgen dro Hans Orderud, broren til Magnus Kristian, opp til Kårboligen idet han ikke hadde fått svar etter å ha ringt flere ganger. Der fant han de tre skutt og drept. Han ringte politiet, som startet granskning av huset kl. 12.18.

Alle ofrene var truffet med flere skudd, herunder nakkeskudd. Minst to ulike våpen var benyttet, herunder en revolver kaliber 30 og pistol kaliber 22.

Den 11. juni 1999 ble Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød pågrepet og siktet for brudd på våpenloven. Tre dager senere, 14. juni, ble Veronica Orderud og Per Kristian Orderud pågrepet og siktet for overlagt drap eller medvirkning til overlagt drap. Motivet skal angivelig ha vært en gårdskonflikt med foreldrene. Siktelsen mot Grønnerød og Kirkemo ble utvidet til å gjelde det samme. Til tross for at statsadvokatene Olav Helge Thue og Jørn Sigurd Maurud den 30. oktober 2000 innstilte overfor Riksadvokaten at saken skulle henlegges for ekteparet Orderud valgte Riksadvokaten den 3. januar 2001 at alle fire skulle tiltales for medvirkning til overlagt drap.

Saken ble ført for Nes herredsrett i 2001, hvor Grønnerød ble funnet skyldig i uaktsom medvirkning til overlagt drap, men de tre øvrige ble kjent skyldig i medvirkning til overlagt drap. Ankesaken ble ført for Eidsivating lagmannsrett i 2002, hvor samtlige ble funnet skyldig i medvirkning til overlagt drap. Veronica og Per Orderud ble dømt til 21 års ubetinget fengsel, Kirkemo til 16 år og Grønnerød til 18 år. Ingen har imidlertid blitt tiltalt for drapshandlingene.

«Orderud-saka er uten tvil en av de største sakene, i norsk kriminalhistorie etter 2. verdenskrig, enten en velger å se på samlet idømt straff, på de ressursene som er blitt satt inn i etterforkninga og – kanskje aller tydeligst – om en vurderer ut fra den oppmerksomheten saka fikk i offentligheten og blant folk flest.» Kilde: Østby, Helge. Tusen avisdager med Orderud-saka, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Bergen, 2007, s. 1.

Medieoppmerksomhet

Drapene fikk medieoppmerksomhet som ikke liknet noen annen kriminalsak i norgeshistorien. Nesten daglig i månedsvis ble saken omtalt, herunder mye omtale av de siktede med fullt navn. Denne omfattende medieoppmerksomheten ledet til en debatt om medias håndtering av drapene, samt om politiets og forsvarernes lekkasjer til mediene. Blant annet hevdet Den Norske Advokatforening at det var tale om farlig pressedekning, idet det ble svært vanskelig for juryen å skille mellom bevisføring i retten og informasjon utenfor rettslokalet.

Gjenopptakelse?

Per og Veronica Orderud har søkt om gjenopptakelse av saken helt siden 1999. Den 22. juni 2018 leverte privatetterforsker i samråd med Per og Veronica søknad om gjenopptakelse. Gjenopptakelseskommisjonen er ventet å komme med en konklusjon vedrørende eventuell gjenopptakelse i 2021.

Kilder

Milli, Øystein og Olav Næss. Orderud – avhørene, løgnene og de nye sporene, Oslo, 2020.

Østby, Helge. Tusen avisdager med Orderud-saka, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Bergen, 2007. https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/1956/2387/Helge_Ostby_article_kvant3.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://orderudsaken.no

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.