Millionerstatning etter sovevoldtekt

Millionerstatning etter sovevoldtekt

Fikk livet ødelagt etter voldtekt, ble tilkjent erstatning på nesten en million kroner.

Kvinnen ble utsatt for voldtekten da hun sov, skriver Nettavisen.  Gjerningsmannen fikk fire års fengsel for å ha forgrepet seg på henne uten at hun var i stand til å motsette seg handlingen.

Gjerningsmannen ble dømt til fengsel og erstatningskrav

De to hadde vært på byen og skulle sove sammen etterpå, og mannen forgrep seg på henne da hun sov. Hun hadde våknet av at hun lå på ryggen i sengen uten truse, og med tiltalte overseg. Hun hadde ropt ut hva han holdt på med, og fått til svar at «Åja du ville ikke likevel?»

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Mannen ble dømt til fire års fengsel og må betale kvinnen 150 000 kroner erstatning for tort og svie. Mannen må også betale kvinnen 750 000 kroner for tap av fremtidig arbeidsinntekt. Det gir kvinnen totalt 900 000 kroner i erstatning.

Advokat Eirik Teigstad er driver norgest største bistandsadvokatfirma, han sier at inntektstap vil føre til store erstatningskrav:

Fra dommen:

«Lagmannsretten legger til grunn at fornærmede er blitt to år forsinket i sin (…) utdanning, og at dette skyldes psykiske problemer som følge av det seksuelle overgrepet tiltalte utsatte henne for (…) i 2016.

Det vises særlig til fornærmedes forklaring om sin situasjon og fungering i tiden før og etter overgrepet, sammenholdt med legeerklæringer og vedtak om innvilgelse av studiepermisjoner fra (…).

Psykiske problemer av ulik art og styrke er velkjente ettervirkninger av seksuelle overgrep. Økonomisk tap på grunn av kortere eller lengre fravær fra skole, studier eller arbeid er en påregnelig følge av handlingen.»

Hevder at offeret var våken

Den dømte mannen nekter for å ha voldtatt kvinnen, og er uenig med dommen. Hans advokat forteller at han ikke fikk lov til å kreve svar fra offeret på helt sentrale spørsmål, og det syntes han var problematisk. Av lagdommerne var det fem som mente mannen skulle dømmes for voldtekt, mot to som mente mannen var uskyldig.

Gjerningsmannen hevdet at offeret var våken da samleiet startet, men innrømte samtidig at han husker svært lite. Likevel var han temmelig sikker på at det som skjedde var frivillig fra kvinnens side. I senere tid har vedkommende kommet med flere detaljer som han «plutselig kom på, noe flertallet i retten hadde vanskeligheter med å tro på.

De to meddommerne som sådde tvil rundt kvinnens forklaring syntes det var litt tvilsomme momenter i saken. Blant annet det faktum at hun hadde lagt seg til å sove igjen etter overgrepet, fremfor å forlate åstedet.

Fra dommen:

«Lagmannsrettens mindretall finner ikke å kunne utelukke at tiltaltes forklaring, om at fornærmede var våken og i stand til å motsette seg samleie, kan være riktig.

Det vises særlig til at fornærmede ikke fant grunn til å forlate sengen etter samleiet, og til at det for øvrig ikke foreligger tilstrekkelige tidsnære beviser som kan danne grunnlag for å domfelle tiltalte. Lagmannsrettens mindretall mener at tiltalte må frifinnes».

Offeret ser frem til å legge saken bak seg

Bistandsadvokaten la ned påstand om erstatning for tapt arbeidsfortjeneste på 921 000 kroner, men retten reduserte dette beløpet til 750 000 kroner.

– Min klient er tilfreds med at hun både i tingretten og lagmannsretten er blitt hørt og trodd, og at dommen i det vesentlige er i tråd med hennes krav om oppreisning og erstatning for fremtidig inntektstap, skriver bistandsadvokat Arne Donald Andersen i en SMS til Nettavisen.

– Samtidig har saken og rettsprosessen vært svært emosjonelt krevende å stå i, og hun ser når frem til å legge dette bak seg og gå videre i livet.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.