2,5 millioner i erstatning etter familievold

2,5 millioner i erstatning etter familievold

Advokat Eirik Teigstad bisto en kvinne med å søke erstatning etter at hun hadde blitt utsatt for vold fra sin tidligere ektefelle over en årrekke. Ektefellen ble dømt for vold mot kvinnen i 2010, og hun fikk 125 000 kroner i oppreisning i straffesaken. Teigstad representerte ikke kvinnen i selve straffesaken.

Noen år etter straffesaken ble det kjent at kvinnen slet med psykiske senskader etter volden, som posttraumatisk stresslidelse. Psykiske senskader er noe som er svært vanlig hos ofre for familievold. Som følge av de psykiske plagene, hadde kvinnens arbeidsevne blitt vesentlig svekket, og hun fungerte ikke lenger i arbeidslivet. Senskadene kunne ikke påvises under selve straffesaken, men dette hindrer ikke at man på et senere tidspunkt kan søke om erstatning.

Da kvinnen oppsøkte vårt kontor ønsket hun hjelp med en annen sak, men vi skjønte fort at dette var en sak vi måtte ta tak i. Advokat Teigstad hjalp kvinnen med å søke erstatning, og hun ble tilkjent 2,5 millioner i erstatning for tap i fremtidig inntekt og menerstatning.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Har du blitt utsatt for familievold og trenger bistandsadvokat?

Alle som har vært utsatt for familievold har krav på bistandsadvokat som blir betalt av det offentlige. Bistandsadvokaten hjelper deg å anmelde forholdet og til å undersøke om du har krav på erstatning for det du har blitt utsatt for. Dersom det er grunnlag for å søke erstatning, hjelper advokaten deg med dette.

Advokatfirmaet Teigstad AS består av 7 bistandsadvokater, og er det mest spesialiserte advokatfirma i Norge i slike saker. Kontakt oss gjerne dersom du trenger hjelp med saken din.

Telefon: 22 34 30 000

E-post: post@advokat-teigstad.no

Du finner informasjon om våre advokater på http://www.advokat-teigstad.no/.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.