4,3 millioner i erstatning etter familievold

4,3 millioner i erstatning etter familievold

Advokat Eirik Teigstad bisto en klient som hadde blitt utsatt for familievold fra sin tidligere samboer til å anmelde volden og kreve erstatning. Kvinnen hadde kommet seg ut av det voldelige forholdet, med slet med alvorlige psykiske plager som følge av det hun hadde blitt utsatt for.

Politiet henla saken på grunn av det høye beviskravet i straffesaker. Til tross for dette, fikk kvinnen 4,2 millioner i erstatning etter hjelp fra Teigstad. Kvinnen fikk erstatning for varig men, oppreisning og inntektstap hun hadde fått som følge av volden.

Har du blitt utsatt for familievold og trenger bistandsadvokat?

Alle som har vært utsatt for familievold har krav på bistandsadvokat som blir betalt av det offentlige. Bistandsadvokaten hjelper deg å anmelde forholdet og til å undersøke om du har krav på erstatning for det du har blitt utsatt for. Dersom det er grunnlag for å søke erstatning, hjelper advokaten deg med dette.

Advokatfirmaet Teigstad AS består av 7 bistandsadvokater, og er det mest spesialiserte advokatfirma i Norge i slike saker. Kontakt oss gjerne dersom du trenger hjelp med saken din.

Telefon: 22 34 30 000

E-post: post@advokat-teigstad.no

Du finner informasjon om våre advokater på http://www.advokat-teigstad.no/.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.


    Ukategorisert