Må man ha advokat for å søke om voldsoffererstatning?

Må man ha advokat for å søke om voldsoffererstatning?

Det er ikke nødvendig med advokat for å søke om voldsoffererstatning. I mange tilfeller vil du imidlertid ha krav på kostnadsfri advokat, slik at det vil lønne seg å benytte seg av advokat. Mange advokater har spesialerfaring innenfor voldsoffererstatning og kan øke din sannsynlighet for å få utbetalt erstatning samt til å få høyest mulig erstatning.


Den som har inntekt og formue under visse grenser får fri rettshjelp til å la seg bistå av en advokat til å sende søknad om voldsoffererstatning. I alle tilfelle får man dekket rimelig og nødvendig advokathjelp dersom man får medhold i sitt krav om voldsoffererstatning.

Den advokaten man kontakter ordner selv med søknaden om fri rettshjelp. Klienten trenger dermed ikke foreta seg noe i forhold til dette, annet enn å gi nødvendig informasjon eller dokumentasjon.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Det er også viktig å presisere at hvis man får medhold av Kontoret for voldsoffererstatning vil man også få dekket rimelige og nødvendige advokatkostnader. I slike saker vil det derfor ikke være noe behov for fri rettshjelp.

I mange saker vil man også ha et ubetinget krav på bistandsadvokat. Bistandsadvokat er en advokat som dekkes av staten. Slike advokater er dermed gratis. I saker der man har krav på bistandsadvokat har man også krav på at bistandsadvokaten sender søknad om voldsoffererstatning. Bistandsadvokaten har også langt flere oppgaver enn å bare søke om voldsoffererstatning.

Tilfeller der man har krav på bistandsadvokat er for eksempel ved voldtekt og andre seksualforbrytelser, kvinnemishandling, brudd på besøksforbud, etc. Andre tilfeller er der noen er alvorlig skadet som følge av en straffbar handling.

Kilder:

Advokatfirmaet Teigstad

voldsoffererstatning.no

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.