Kan man bli voldtatt av kjæresten sin?

Kan man bli voldtatt av kjæresten sin?

Voldtekt innad i parforhold er ikke helt uvanlig, og det antas å være store mørketall fordi det ofte vil være vanskelig å anmelde noen man er i et parforhold med. Det avgjørende for hvorvidt noe anses som en voldtekt i straffelovens forstand, er ikke hvem gjerningsmannen er eller hva slags forhold man har til vedkommende. Det avgjørende er derimot om vilkårene i voldtektsbestemmelsen er oppfylt. Dersom du har blitt utsatt for seksuelt overgrep vil du ofte ha krav på gratis advokat – ta kontakt med våre advokater her.


Hva som anses som voldtekt i rettslig forstand reguleres av straffeloven av § 291:

§ 291. Voldtekt

Spørsmål bistandsadvokat

Med fengsel inntil 10 år straffes den som

a) skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd,

b) har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, eller

c) ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Vilkårene i bokstav a, b og c er alternative. Det betyr at en handling vil anses som voldtekt dersom den oppfyller ett av disse vilkårene. Dersom en man lever i et parforhold eksempelvis «skaffer seg seksuell omgang ved truende atferd«, vil dette være en voldtekt i lovens forstand. Fornærmede vil i slike tilfeller som regel ha krav på fri rettshjelp fra en bistandsadvokat og kan også oppfylle vilkårene for å få tilkjent voldsoffererstatning. Retten til slik advokatbistand inntrer allerede før anmeldelse og fornærmede kan dermed diskutere en eventuell anmeldelse med advokaten.

Våre advokater kan hjelpe deg

Ta gjerne kontakt med våre advokater for spørsmål om seksuelle overgrep her. Her kan du også lese mer om når du har krav på gratis advokat og hvilke rettigheter du har.

Kilder:

Straffeloven

 

 

 

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.