Kan man bli utsatt for voldtekt på nettet?

Kan man bli utsatt for voldtekt på nettet?

Mange forbinner nok begrepet voldtekt med et fysisk overgrep. Straffelovens ordlyd åpner imidlertid opp for at voldtekt kan skje også gjennom internett, altså uten direkte fysisk kontakt. Nettvoldtekt er en variant av nettovergrep. Ved nettovergrep vil du ofte ha krav på gratis rettshjelp – kontakt våre advokater her.


Hva sier straffeloven om voldtekt?

Straffeloven (2005) § 291 inneholder den objektive gjerningsbeskrivelsen av voldtekt og tilsvarer, med en liten språklig endring, straffeloven (1902) § 192 (1) første punktum.

Det følger av strl. § 291 bokstav c) at dersom noen «ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv», er dette en voldtekt. Dersom den truende atferden skjer gjennom internett, omtales det som en voldtekt over internett. Også forsøk på nettvoldtekt er omfattet.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Dersom fornærmede er under 16 år er det ingen krav om at gjerningsmannen har truet eller presset fornærmede til å utføre handlingene for at det skal regnes som voldtekt.

Les mer om voldtekt her.

Eksempler av voldtekt på nettet fra rettspraksis:

En voksen mann truet en ung kvinne til å sende filmer av at hun onanerte, herunder at hun måtte føre fingre inn i skjeden. Trusselen gikk ut på at han ville spre bildene og filmene han allerede hadde fått på internett dersom hun ikke gjorde som han sa. Han ble dømt til flere års fengsel for voldtekten, og ble også dømt til å betale kvinnen 150 000 kroner i oppreisningserstatning etter nettovergrepet.

En mann truet med å legge ut nakenbilder av en ung gutt dersom han ikke onanerte på webcam. Gutten gjorde ikke som han sa, og han ble dømt for forsøk på voldtekt. Fornærmede ble tilkjent kroner 75 000 i erstatning for overgrepet.

Du kan lese mer om nettovergrep her.

Kontakt advokat dersom du har spørsmål om nettovergrep

Den som er utsatt for overgrep vil i utgangspunktet ha krav på kostnadsfri bistandsadvokat, som også kan være med i avhør. Trykk her dersom du lurer på om du har krav på advokat i forbindelse med saken din, eller har andre spørsmål knyttet til nettovergrep.

.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.