Kan jeg søke om voldsoffererstatning for skade påført i utlandet?

Kan jeg søke om voldsoffererstatning for skade påført i utlandet?

Dersom du er utsatt for en straffbar handling som for eksemel vold, ran, trusler eller seksuelle overgrep vil du i de fleste tilfeller ha krav på voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Om straffesaken er henlagt er ikke avgjørende. Men hva om du har blitt utsatt for en slik handling i utlandet? Vil du fortsatt ha krav på voldsoffererstatning fra Norge?


Hovedregelen er at du kun kan få voldsoffererstatning når skaden har skjedd i Norge. Dette innebærer at dersom du blir utsatt for en straffbar handling i utlandet, må du som hovedregel søke om voldsoffererstatning i det landet hvor skaden skjedde.

Denne regelen er imidlertid ikke absolutt. Kontoret for voldsoffererstatning kan gjøre unntak fra denne hovedregelen. Vilkårene er at offeret hadde bopel i Norge på tidspunktet for skaden, og at særlige grunner tilsier det.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Hva som utgjør særlige grunner må bero på en konkret vurdering. Typiske eksempler er der landet du ble skadet i ikke har noen ordning for voldsoffererstatning, eller at du vil bli stilt vesentlig dårligere etter dette landets ordning i forhold til den norske ordningen.

Det vil uansett lønne seg å fylle ut en søknad om voldsoffererstatning.

Kilder:

Kontoret for voldsoffererstatning

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.