Kan jeg søke om voldsoffererstatning for skade påført i utlandet?

Kan jeg søke om voldsoffererstatning for skade påført i utlandet?

Dersom du er utsatt for en straffbar handling som for eksemel vold, ran, trusler eller seksuelle overgrep vil du i de fleste tilfeller ha krav på voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Om straffesaken er henlagt er ikke avgjørende. Men hva om du har blitt utsatt for en slik handling i utlandet? Vil du fortsatt ha krav på voldsoffererstatning fra Norge?


Hovedregelen er at du kun kan få voldsoffererstatning når skaden har skjedd i Norge. Dette innebærer at dersom du blir utsatt for en straffbar handling i utlandet, må du som hovedregel søke om voldsoffererstatning i det landet hvor skaden skjedde.

Denne regelen er imidlertid ikke absolutt. Kontoret for voldsoffererstatning kan gjøre unntak fra denne hovedregelen. Vilkårene er at offeret hadde bopel i Norge på tidspunktet for skaden, og at særlige grunner tilsier det.

Spørsmål bistandsadvokat

Hva som utgjør særlige grunner må bero på en konkret vurdering. Typiske eksempler er der landet du ble skadet i ikke har noen ordning for voldsoffererstatning, eller at du vil bli stilt vesentlig dårligere etter dette landets ordning i forhold til den norske ordningen.

Det vil uansett lønne seg å fylle ut en søknad om voldsoffererstatning.

Kilder:

Kontoret for voldsoffererstatning

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.