Kan jeg bli dømt for falsk anmeldelse dersom jeg ikke vinner frem i overgrepssaken?

Kan jeg bli dømt for falsk anmeldelse dersom jeg ikke vinner frem i overgrepssaken?

Kan jeg bli dømt for falsk anmeldelse dersom jeg ikke vinner frem i overgrepssaken?

Etter straffeloven er det straffbart å anmelde noen for voldtekt uten at vedkommende har gjort det. Beviskravet er imidlertid svært høyt. Dette innebærer at du ikke trenger å være redd for å bli dømt for falsk anmeldelse dersom din sanne anklage blir henlagt av politiet eller politiet ikke vinner frem i retten. Husk også personer som har blitt utsatt for seksuelle overgrep har krav på kostnadsfri advokat – du kan komme i kontakt med våre advokater her.


Straffbart å anmelde falsk voldtekt

Det er straffbart å anmelde falsk voldtekt. Slike anmeldelser vil være svært belastende for den anmeldte, og kan også være med på å svekke troverdigheten til mennesker som faktisk har blitt voldtatt.

Falsk anmeldelse kan straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. Er anklagen grov øker strafferammen til inntil hele 10 år. Blir den anmeldte siktet eller dømt økes strafferammen automatisk til inntil 3 år. Du kan lese mer om straffen for falsk anmeldelse her.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Du trenger ikke være redd dersom du anmelder et reelt overgrep

Men du må ikke være redd for å bli dømt for falsk anmeldelse dersom politiet enten henlegger saken eller ikke vinner frem i retten. Som følge av den høye bevisbyrden for å få noen straffet for overgrep, vil de fleste anmeldelser ende i henleggelse. Dette betyr selvsagt ikke at det var noe galt i anmeldelsen eller at man antar at anmeldelsen var falsk.

Nærmest forbeholdt rene innrømmelser

Vi ser ut fra rettspraksis at tilfeller der personer har blitt dømt for falsk anmeldelse av voldtekt nærmest kun er der vedkommende har innrømmet at anmeldelsen har vært falsk.

Kort fortalt skal man ikke la en eventuell frykt for anklage om falsk anmeldelse hindre en fra å anmelde et overgrep, men mindre man faktisk vurderer å anmelde et overgrep som ikke har funnet sted. Dette er som nevnt strengt forbudt.

Kontakt advokat ved spørsmål om overgrep

Den som er utsatt for overgrep vil som oftest ha krav på gratis advokat. Trykk her dersom du lurer på om du har krav på advokat i forbindelse med saken din, eller har andre spørsmål knyttet til anmeldelse eller avhør.

Kilder:

Lovdata

Straffeloven

 

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.