Kan en mann voldta en annen mann?

Kan en mann voldta en annen mann?

Dersom en mann voldtar en annen mann vil dette også være voldtekt. Det avgjørende er ikke kjønn, men hva som står i straffeloven. Der står det at en som skaffer seg seksuell omgang med en annen ved vold eller truende atferd, eller med noen som er bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen, har utført voldtekt.


Skambelagt tema

Det ser ut som voldtekt av menn er enda mer tabubelagt enn voldtekt av kvinner. Terskelen for å anmelde forholdet til politiet blir dermed enda høyere. En regner derfor med store mørketall hva gjelder voldtekt av menn.

Les mer: Menn blir også voldtatt av kvinner.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

En nylig omfattende undersøkelse som kalles «Vold og voldtekt i Norge» dokumenterer at rundt 1,1 % av alle norske menn har opplevd å bli voldtatt. Det er altså ikke bare kvinner som er de utsatte, selv om kvinner fortsatt utgjør den store majoriteten av voldtektsofrene.

En regner derfor med store mørketall hva gjelder voldtekt av menn.

Les mer: Hva er egentlig voldtekt?

Seniorforsker Ole Kristian Hjemdal jobber for Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) som står bak undersøkelsen. Han sier til NRK at de fleste menn blir voldtatt av andre menn. Imidlertid forteller rundt 1/3 av ofrene at overgrepet har blitt utført av en kvinne, enten alene eller sammen med menn. Her kan du høre innslaget om voldtekt av menn i NRK radio.

Hva sier straffeloven?

Straffeloven sondrer ikke mellom kjønn eller kjennskap hva gjelder voldtekt. Vilkårene for voldtekt er de samme enten offeret er mann eller kvinne, eller om gjerningsmannen kjenner offeret eller ikke. Det avgjørende er hvilken handling som er begått.

Vilkårene for voldtekt er de samme enten offeret er mann eller kvinne, eller om gjerningsmannen kjenner offeret eller ikke. Det avgjørende er hvilken handling som er begått.

Det følger av straffeloven § 291 at den som skaffer seg seksuell omgang med en annen ved vold eller truende atferd, eller med noen som er bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen, kan straffes med fengsel inntil 10 år.

Kilder:

Reform

Straffeloven

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.