Hvordan virker et besøksforbud?

Hvordan virker et besøksforbud?

Reglene om besøksforbud finnes i straffeprosessloven § 222 a. Påtalemyndigheten kan nedlegge besøksforbud dersom det er grunn til å tro at en person ellers vil begå en straffbar handling overfor en annen person, forfølge en annen person, på annet vis krenke en annens fred, eller begå ordensforstyrrelser som er særlig belastende for en annen person. Vi har en rekke advokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg, i noen tilfeller vil du også ha krav på fri rettshjelp – trykk her for å lese mer.


Besøksforbud er ment å ha en preventiv funksjon. Det skal virke slik at personen besøksforbudet retter seg mot ikke skal begå kriminelle handlinger mot en annen person.

Et besøksforbud vil virke slik at personen forbudet retter seg mot vil forbys å oppholde seg på bestemte steder. Dette vil typisk være i nærheten av den andre personens bosted eller arbeidsplass. Et besøksforbudet kan også gå ut på at personen forbudet retter seg mot ikke får lov til å kontakte den som forbudet beskytter. Dette vil da innebære at personen ikke kan kontakte den andre via telefon eller for eksempel på facebook.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Det vil da være straffbart dersom personen forbudet retter seg mot bryter forbudet.

Et besøksforbudet må gjelde for en bestemt tid, og det kan maksimalt gjelde for ett år av gangen. Dersom det dreier seg om besøksforbud i eget hjem kan dette maksimalt vare i tre måneder av gangen. Påtalemyndighetene må dermed etter tiden har gått ut måtte vurdere forholdet på nytt. Et besøksforbud kan også bare opprettholdes så lenge vilkårene er oppfylt.

Etter at besøksforbudet er nedlagt skal dette forkynnes til personen forbudet retter seg mot. Politiet vil da oppsøke personen og forkynne dette personlig. De vil da orientere vedkommende om konsekvenser av brudd på forbudet.

Dersom vedkommende ikke samtykker til besøksforbudet må politiet bringe besøksforbudet inn for retten. Det vil da være domstolen som bestemmer om besøksforbudet skal opprettholdes eller ikke. Begge parter kan da møte i retten, også med advokat.

Ved brudd på besøksforbud må vedkommende anmeldes for dette, og brudd på besøksforbud gir krav på bistandsadvokat som du kan lese mer om her.

Kontakt advokat dersom du har spørsmål om besøksforbud

Den som er utsatt for besøksforbud kan ha krav på fri rettshjelp. Trykk her dersom du lurer på om du har krav på advokat i forbindelse med saken din, eller har andre spørsmål knyttet til besøksforbud.


Kilder:

Straffeprosessloven

Adv. Teigstad om besøksforbud

 

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.