Hvordan søker man om voldsoffererstatning?

Hvordan søker man om voldsoffererstatning?

For å søke om voldsoffererstatning så må man fylle ut skjemaet «Søknad om voldsoffererstating» som du kan laste ned ved å trykke på lenken.Du kan også søke digitalt på nettstedet til Kontoret for voldsoffererstatning. De fleste som er utsatt for vold, overgrep eller familievold vil ha krav på gratis advokathjelp til å søke om voldsoffererstatning.


For å ha krav på voldsoffererstatning er det i utgangspunktet et krav om at forholdet er anmeldt til politiet, med mindre det er åpenbart foreldet eller gjerningspersonen er død. Kontoret for voldsoffererstatning tar ikke stilling til søknaden før saken er helt ferdig hos politiet, enten ved henleggelse eller ved rettskraftig straffedom.

Les mer: Voldsoffererstatning etter voldtekt.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Du må dokumentere kravene dine, dersom du søker om noe annet enn oppreisningserstatning. Ved oppreisningserstatning vil det være en fordel om du kan legge ved legejournaler eller psykologjournaler, da skadeomfang er et relevant moment ved utmåling av oppreisning. Kontoret for voldsoffererstatning innhenter straffesaksdokumentene, slik at du ikke trenger å vedlegge noe som allerede ligger i politiets dokumenter.

Overgrepsofre vil ha krav på advokathjelp til å søke om voldsoffererstatning, da dette er en del av oppgavene til en bistandsadvokat. En bistandsadvokat vil vite hvordan du best mulig kan nå frem med søknaden, og advokaten vil også ha tilgang til dokumenter og kan og innhente dokumenter fra leger, psykologer, barnevern og Nav.

Kilder:

http://www.voldsoffererstatning.no/

http://www.advokat-teigstad.no/voldsoffererstatning/soknad-om-voldsoffererstatning/

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.