Hvordan får jeg besøksforbud?

Hvordan får jeg besøksforbud?

Dersom du ønsker å begjære et besøksforbud må du som regel gjøre dette ved å oppsøke den lokale politistasjonen eller nærmeste lensmannskontor. Der må du fremsette et muntlig ønske om besøksforbud. Det er ikke noen krav til hvordan dette skal skje og i hvilken form. Du kan også benytte deg av en advokat. Advokaten vil da sende en skriftlig begjæring sammen med en begrunnelse på hvorfor dette er nødvendig. Dette kan være en fordel ettersom advokaten kan de rettslige sidene ved spørsmålene.


Et besøksforbud går ut på at en person forbys å oppholde seg på et bestemt sted, eller forfølge, besøke eller på annet vis kontakte en annen person. Reglene om besøksforbud er regulert i straffeprosessloven § 222a. Påtalemyndigheten kan nedlegge besøksforbud dersom det er grunn til å tro at en person ellers vil begå en straffbar handling overfor en annen person, forfølge en annen person, på annet vis krenke en annens fred, eller begå ordensforstyrrelser som er særlig belastende for en annen person. Du kan lese mer om vilkårene for besøksforbud her.

Kilde:

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

www.advokat-teigstad.no/besoksforbud

 

 

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.