Hvordan anmelder jeg et overgrep?

Hvordan anmelder jeg et overgrep?

Dersom du ønsker å anmelde et overgrep, kan du kontakte enten politiet eller et overgrepsmottak i nærheten av der du bor. Du vil da få angitt en tid for avhør slik at du kan avgi en utfyllende forklaring. For å minke belastningen for barn under 16 år, legges avhøret til Statens Barnehus. I mange tilfeller vil utsatte for overgrep også ha krav på graits bistandsadvokat i anmeldelsesprosessen – ta kontakt med våre advokater her om du ønsker det. 


Du kan anmelde seksuelle overgrep ved å kontakte politiet der du bor. Du kan enten møte opp på politistasjonen, sende dem en mail eller ringe. Så vil politiet finne en tid hvor du kan komme inn og avgi en utfyllende forklaring om det som har skjedd. Du kan også oppsøke overgrepsmottaket i nærheten av der du bor eller kontakte en bistandsadvokat.

Anmeldelsen foregår ved at du sitter på et kontor sammen med en politietterforsker. Der skal du fortelle om det straffbare forholdet du vil anmelde, og politiet vil også stille deg en del spørsmål. Avhøret tas som regel opp på lyd og film, men dette blir normalt bare brukt av politiet selv for å skrive ned avhøret på papir så det kan printes ut og følge saksdokumentene. Som følge av at avhøret må godkjennes og signeres vil man normalt bli kalt inn til politiet en gang til for å gjennomgå og signere avhøret.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Hovedregelen er at den som er under 16 år skal avgi forklaring i tilrettelagt avhør på Statens Barnehus. Dette er et tiltak for å minke belastningen for barn og unge som skal vitne i straffesak. De skal heller ikke møte og vitne i en eventuell rettssak. I retten vil video av avhøret på barnehuset i avspilt i stedet.

Du vil også ha fri rettshjelp til å la deg bistå av en bistandsadvokat ved anmeldelsen. Retten inntrer allerede før anmeldelsen slik at du kostnadsfritt kan diskutere en eventuell anmeldelse med bistandsadvokaten. Advokaten kan kontakte politiet på dine vegne og ordne med tid for avhøret, samt forberede deg på hvordan det foregår. Dersom ønskelig, kan advokaten også bli med deg under avhøret.

Kostnadsfri advokathjelp til å anmelde

Dersom du har behov for advokathjelp kan du kontakte advokatene tilknyttet denne siden. Som oftest vil du få kostnadsfri rettshjelp i forbindelse med spørsmål om seksuelle overgrep – ta kontakt her.

Kilder:

https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_1450.pdf

http://www.advokat-teigstad.no/anmeldelse/anmelde-seksuelt-overgrep/

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.