Hvordan anmelder jeg brudd på besøksforbud?

Hvordan anmelder jeg brudd på besøksforbud?

Dersom du er beskyttet av et besøksforbud og vedkommende besøksforbudet retter seg mot bryter forbudet må du anmelde bruddet for at personen skal bli straffet. Du må også anmelde bruddet for å ha krav på bistandsadvokat i en eventuell rettssak. Vi har en rekke bistandsadvokater tilknyttet denne siden som du kan kontakte her.


Hva regnes som brudd på besøksforbud?

Mange tenker at et brudd på besøksforbud kun foreligger dersom gjerningsmannen dukker opp i nærheten av offeret i egen person. Husk imidlertid at det også foreligger et brudd på besøksforbud dersom gjerningsmannen for eksempel kommenterer på offerets instagrambilde eller liker en post på offerets facebookside.

Hvordan anmelde?

Dersom du ønsker å anmelde et brudd på besøksforbud må du gjøre dette ved å gå til din lokale politistasjon og levere inn en anmeldelse selv. Du vil også kunne kontakte politiet på forhånd for å bestille time. I en del tilfeller skjer et brudd på besøksforbud i forbindelse av etterforskning av eksempelvis en sak om vold i nære relasjoner. Er dette tilfelle vil det holde å ringe politiet og sende over eventuelle bevis. Offeret vil i slike tilfeller ofte ha en bistandsadvokat som kan gjøre dette.

Straff for brudd på besøksforbud?

Det følger av straffeloven § 168 at et brudd på besøksforbud kan straffes med bot eller fengsel inntil 1. år. Skjer dette gjentatte ganger kan gjerningsmannen straffes med fengsel inntil 2 år. En ser imidlertid relativt sjelden at domstolene ilegger gjerningsmannen så lange straffer.

Kontakt advokat for spørsmål om besøksforbud

Den som er utsatt for brudd på besøksforbud kan ha krav på kostnadsfri bistandsadvokat, som også kan være med i avhør. Trykk her dersom du lurer på om du har krav på advokat i forbindelse med saken din, eller har andre spørsmål knyttet til besøksforbud.

Kilder:

Straffeloven

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.