Hvor høy er den maksimale grensen for voldsoffererstatning?

Hvor høy er den maksimale grensen for voldsoffererstatning?

Når man søker om voldsoffererstatning for seksuelle overgrep så kan man ikke få mer enn det faktiske økonomiske tapet man har lidt (eller vil lide i fremtiden). I tillegg kommer oppreisningserstatning og menerstatning for varig og omfattende fysisk eller psykisk skade, men dette utgjør sjelden mer enn noen hundre tusen kroner.


Dersom man for eksempel har lidt et stort inntektstap, slik at tapet er stort, er det greit å være kjent med det maksimale taket for hvor mye man kan bli tilkjent i voldsoffererstatning. Den maksimale erstatningen har blitt økt med ujevne mellomrom, og følger nedenfor:

Fra Til Maksimal erstatning
01.01.1975 31.12.1993 150 000
01.01.1994 30.06.2001 200 000
01.07.2001 31.12.2008 20 G på skadetidspunktet
01.01.2009 31.12.2010 40 G på skadetidspunktet
01.01.2011 og fortsatt 60 G på tidspunkt for vedtak

Så dersom overgrepet har skjedd etter 1. juli 2001 vil maksimal erstatning være knyttet til G, som er grunnbeløpet i folketrygden. Dette er en indeksregulert verdi som endres hvert år i takt med prisvekst/inflasjon etc.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

I enkelte særlige unntaktstilfelle kan det ytes mer erstatning enn det maksimale taket, men det er en snever unntaktsregel.

Vedlagt følger en oversikt over alle grunnbeløpene i folketrygden siden 1967:

Kilder:

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Utbetalinger/Grunnbelopet+i+folketrygden

http://www.voldsoffererstatning.no/ofte-stilte-spoersmaal.292720.no.html

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.