Hvor mange blir voldtatt i russetiden?

Hvor mange blir voldtatt i russetiden?

Kripos kategoriserte anmeldte russerelaterte voldtekter for første gang i 2015. Ifølge Kripos ble 14 voldtekter anmeldt i forbindelse med russefeiringen i 2016, mens minst 11 anmeldte voldtekt tilknyttet feiringen i 2015. Det er imidlertid grunn til å tro at det er store mørketall fordi mange ikke anmelder forholdet. Hvor mange som faktisk blir utsatt for voldtekt i russetiden, er dermed usikkert. 


Russetiden er en feiring preget av festing og alkohol, og dessverre en tid der flere blir utsatt for voldtekt. Dersom du har vært utsatt for voldtekt, anbefales det at du anmelder forholdet til politiet så fort som mulig. Mange gjør imidlertid ikke dette, og det er ifølge Kripos derfor grunn til å tro at det er store mørketall for voldtekter i russetiden.

Les mer: Jeg ble voldtatt i russetiden, hva gjør jeg?

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

2016

I Kripos sin rapport for voldtekter skjedd i forbindelse med russetiden i 2016 går det fram at det ble anmeldt 14 voldtekter. For disse anmeldte forholdene er det 11 registrerte angivelige gjerningspersoner. Så langt (per 29.04.17) er det bare tatt ut tiltale mot én av dem, mens for fire andre er sakene enda ikke avgjort.

7 av de 14 anmeldte voldtektene ble begått under offisielle russearrangementer. De resterende 7 ble begått under tilfeldige samlinger eller i privat sammenheng. 10 av voldtektene skal ha blitt begått uten fysisk vold.

Det går videre fram at 9 av sakene er henlagt. Henleggelsene føyer seg inn i en ellers dyster statistikk. Ifølge Statistisk sentralbyrå henlegges ca 80 % av anmeldte voldtekter i Norge.

Les mer: Hvorfor blir så mange overgrepssaker henlagt?

2015

Kripos sin rapport fra 2015 viser at 11 russ anmeldte voldtekter under russefeiringen. I tillegg kom det et fåtall av anmeldelser i etterkant.  Alle de 11 anmeldte forholdene skjedde i forbindelse med toalettbesøk eller i skogkanten. Ifølge Kripos hadde de innblandede vært lite beruset og de fleste tilfellene skal ha grenset til overfallsvoldtekt. Tre av sakene skal ha hatt mer enn en gjerningsmann.

Det ble i 2015 anmeldt totalt 1367 voldtekter. Ifølge Kripos skjedde 39 prosent av disse i forbindelse med fest.

Les mer: Hva er festvoldtekt?


Kilder:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/russen/14-anmeldte-voldtekter-i-russetiden-i-fjor-kun-en-tiltalt/a/23983007/

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/voldtekt/11-russ-anmeldte-voldtekter-i-fjor/a/23677656/

 

 

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.