Hvor er overgrepsmottaket i Trondheim?

Hvor er overgrepsmottaket i Trondheim?

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page

I Trondheim er det ett overgrepsmottak. Dette er tilknyttet St. Olavs Hospital HF. Under finner du informasjonen du trenger for å komme i kontakt med dette sykehuset.


Navn: Overgrepsenheten Kvinne-barn-senteret, 
St. Olavs Hospital HF

Tlf: 72 57 12 12

Adresse: Olav Kyrres gate 11, 7006 Trondheim

Overgrepsmottakets nettside

Ønsker du mer informasjon om overgrepsmottaket i Trondheim kan du besøke deres nettside.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de syv bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page