Hvor er overgrepsmottaket i Tromsø?

Hvor er overgrepsmottaket i Tromsø?

I Tromsø er det ett overgrepsmottak. Dette er tilknyttet legevakten i Tromsø. Under finner du den informasjonen du trenger for å komme i kontakt med dette overgrepsmottaket.


Navn: Overgrepsmottaket ved Legevakta i Tromsø

Tlf: 77 62 80 00

Adresse: Postboks 32, 9038 Tromsø

Overgrepsmottakets nettside

Ønsker du mer informasjon om overgrepsmottaket i Tromsø kan du besøke deres nettside.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat teigstad - Hvor er overgrepsmottaket i Tromsø?

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de syv bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.