Hvor er overgrepsmottaket i Tromsø?

Hvor er overgrepsmottaket i Tromsø?

I Tromsø er det ett overgrepsmottak. Dette er tilknyttet legevakten i Tromsø. Under finner du den informasjonen du trenger for å komme i kontakt med dette overgrepsmottaket.


Navn: Overgrepsmottaket ved Legevakta i Tromsø

Tlf: 77 62 80 00

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Adresse: Postboks 32, 9038 Tromsø

Overgrepsmottakets nettside

Ønsker du mer informasjon om overgrepsmottaket i Tromsø kan du besøke deres nettside.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.