Hvor er overgrepsmottaket i Molde?

Hvor er overgrepsmottaket i Molde?

I Molde er det ett overgrepsmottak. Dette er tilknyttet Molde sykehus. Under kan du finne informasjonen du behøver for å kontakte dette overgrepsmottaket.


Navn: Overgrepsmottaket,
Molde sjukehus

Tlf: 71 12 13 30

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Adresse: Parkv. 84, 6407 Molde

Ingen nettside

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.