Hvor er overgrepsmottaket i Molde?

Hvor er overgrepsmottaket i Molde?

I Molde er det ett overgrepsmottak. Dette er tilknyttet Molde sykehus. Under kan du finne informasjonen du behøver for å kontakte dette overgrepsmottaket.


Navn: Overgrepsmottaket,
Molde sjukehus

Tlf: 71 12 13 30

Spørsmål bistandsadvokat

Adresse: Parkv. 84, 6407 Molde

Ingen nettside

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de syv bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.