Hvor er overgrepsmottaket i Mo i Rana?

Hvor er overgrepsmottaket i Mo i Rana?

I Mo i Rana er det ett overgrepsmottak. Dette er tilknyttet Helgelandssykehuset Mo i Rana. Under finner du informasjonen du trenger for å komme i kontakt med dette overgrepsmottaket.


Navn: Helgeland overgrepsmottak
Helgelandssykehuset Mo i Rana

Tlf: 75 12 06 00

bistandsadvokatspm - Hvor er overgrepsmottaket i Mo i Rana?

Adresse: Sjøforsgata 36, 8607 Mo i Rana

Overgrepsmottakets nettside

Ønsker du mer informasjon om overgrepsmottaket i Mo i Rana kan du besøke deres nettside.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat teigstad - Hvor er overgrepsmottaket i Mo i Rana?

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de syv bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.