Hvor er overgrepsmottaket i Levanger?

Hvor er overgrepsmottaket i Levanger?

I Levanger er det ett overgrepsmottak. Dette er tilknyttet HF Sykehuset Levanger. Under finner du informasjonen du trenger for å komme i kontakt med dette overgrepsmottaket.


Navn: Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag,
HF Sykehuset Levanger

Tlf: 74 08 00 00

Adresse: Postboks 130, 7601 Levanger

Overgrepsmottakets nettside

Ønsker du mer informasjon om overgrepsmottaket i Levanger kan du besøke deres nettside.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat teigstad - Hvor er overgrepsmottaket i Levanger?

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de syv bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.