Hvor er overgrepsmottaket i Kristiansund?

Hvor er overgrepsmottaket i Kristiansund?

I Kristiansund er det ett overgrepsmottak. Dette er tilknyttet Kristiansund Sykehus. Under finner du informasjonen du trenger for å komme i kontakt med dette sykehuset.


Navn: Overgrepsmottaket,
Akuttmottaket Kristiansund Sykehus,
Helse Møre og Romsdal HF

Tlf: 71 12 13 60

Spørsmål bistandsadvokat

Adresse: Herman Døhlens vei 1, 6508 Kristiansund

Overgrepsmottakets nettside

Ønsker du mer informasjon om overgrepsmottaket i Kristiansund kan du besøke deres nettside.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de syv bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.