Hvor er overgrepsmottaket i Hammerfest?

Hvor er overgrepsmottaket i Hammerfest?

I Hammerfest er det ett overgrepsmottak. Dette er tilknyttet Gynekologisk poliklinikk. Under finner du informasjonen du trenger for å komme i kontakt med overgrepsmottaket i Hammerfest.


Navn: Overgrepsmottaket i Hammerfest,
Gynekologisk poliklinikk

Tlf: 78 41 20 00

Adresse: Sykehusv. 35, 9600 Hammerfest

Overgrepsmottakets nettside

Ønsker du mer informasjon om overgrepsmottaket i Hammerfest kan du besøke deres nettside.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat teigstad - Hvor er overgrepsmottaket i Hammerfest?

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de syv bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.