Hvor er overgrepsmottaket i Fredrikstad?

Hvor er overgrepsmottaket i Fredrikstad?

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page

I Fredrikstad er det ett overgrepsmottak. Dette ligger i Helsehuset i Fredrikstad. Under finner du nødvendig informasjon for å komme i kontakt med dette overgrepsmottaket.


Navn: Overgrepsmottaket i Østfold

Tlf: 116 117 / 47 46 21 00

Adresse: Jens Wilhelmsensgt. 1, 1671 Kråkerøy

Overgrepsmottakets nettside

Ønsker du mer informasjon om overgrepsmottaket i Fredrikstad kan du besøke deres nettside.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de syv bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page