Hvor er overgrepsmottaket i Førde?

Hvor er overgrepsmottaket i Førde?

I Førde er det ett overgrepsmottak. Dette er tilknyttet Førde Sentralsykehus. Under finner du informasjonen du trenger for å komme i kontakt med dette overgrepsmottaket.


Navn: Overgrepsmottaket, SYS-IKL, Akuttmottaket
Førde Sentralsjukehus

Tlf: 57 83 23 00 

Adresse: Vievegen, 6807 Førde

Overgrepsmottakets nettside

Ønsker du mer informasjon om overgrepsmottaket i Førde kan du besøke deres nettside.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat teigstad - Hvor er overgrepsmottaket i Førde?

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de syv bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.