Hvor er overgrepsmottaket i Elverum?

Hvor er overgrepsmottaket i Elverum?

Elverum har ett overgrepsmottak. Dette er tilknyttet sykehuset i Elverum. Under finner du den informasjonen du behøver for å komme i kontakt med overgrepsmottaket i Elverum.


Navn: Voldtektsmottak for Hedmark
Sykehuset Innlandet HF Elverum

Tlf: 06200

Spørsmål bistandsadvokat

Adresse: Kirkeveien 7, 2406 Elverum

Overgrepsmottakets nettside

Ønsker du mer informasjon om overgrepsmottaket i Elverum kan du besøke deres nettside.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de syv bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.