Hvor er overgrepsmottaket i Asker og Bærum?

Hvor er overgrepsmottaket i Asker og Bærum?

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page

Asker og Bærum har ett overgrepsmottak. Dette er tilknyttet Asker og Bærum legevakt. Under kan du finne den informasjonen du trenger for å kunne kontakte overgrepsmottaket, som ligger i Sandvika.


Navn: Asker og Bærum Legevakt

Tlf: 06780

Adresse:

Besøksadresse: Sogneprest Munthe Kaasvei 100

Postadresse: Asker og Bærum Legevakt, 1304  Sandvika

Overgrepsmottakets nettside

Ønsker du mer informasjon om overgrepsmottaket i Asker og Bærum kan du besøke deres nettside.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de syv bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page