Hvor er Stiftelsen Støttesenteret mot Incest – Oslo og SSMM Oslo?

Hvor er Stiftelsen Støttesenteret mot Incest – Oslo og SSMM Oslo?

Det finnes en rekke incest- og overgrepssentre rundt omkring i Norge. Dette er ment å være et lavterskeltilbud, der ofre for incest- og andre seksuelle overgrep kan komme for å få råd, støtte og behandling.

I Oslo finnes det flere slike sentre. For det første har vi Stiftelsen Støttesenter mot Incest i Oslo. Her kan de som ønsker få hjelp og støtte. Tilbudet er gratis, og de ansatte er kompetente og har taushetsplikt. For det andre har vi et eget slikt senter for menn; SSMM, Senter for seksuelt misbrukte menn, som tilbyr liknende tjenester. Stiftelsen Støttesenter mot Incest i Oslo er imidlertid også åpent for menn.


Under finner du kontaktinformasjonen du trenger for å komme i kontakt med disse sentrene:

Stiftelsen Støttesenter mot Incest – Oslo
Postboks 568 Sentrum
0105 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 1-5, inngang 1, 4 etasje
Tlf: 23 31 46 50

Rådgivning
Tlf: 23314652 (kl. 08.00-14.00) administrasjon
Fax: 23 31 46 51
E-post: postmaster@smioslo.no
Web: www.sentermotincest.no

SSMM, Senter for seksuelt misbrukte menn
Postboks 821 Sentrum
Besøksadresse:
Skippergata 30
0104 Oslo
Tlf: 22 42 42 02
Fax: 22 42 42 15
Web: www.ssmm.no
E-post: post@ssmm.no

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.