Hva skjer etter en anmeldelse?

Hva skjer etter en anmeldelse?

Hva skjer etter en anmeldelse?

En straffesak begynner som regel med at fornærmede anmelder forholdet til politiet. I enkelte tilfeller vil imidlertid politiet innlede etterforskning også uten anmeldelse dersom de er kjent med det straffbare forholdet. Dette gjelder enkelte grove forbrytelser hvor det er særlig viktig for samfunnet at gjerningspersonen blir straffet.


Når politiet har mottatt en anmeldelse, vil en jurist gjøre en vurdering av om det skal iverksettes etterforskning eller om saken skal henlegges. Dersom saken skal etterforskes, må politiet finne ut av hva som skjedd. Dette gjør de ved å snakke med fornærmede, oppsøke og undersøke gjerningsstedet og finne eventuelle vitner som kan uttale seg om saken.

Basert på en samlet vurdering vil en jurist bestemme om politiet skal gå videre med saken eller om den nå bør henlegges. I enkelte tilfeller krever saken ytterligere etterforskning, mens i andre tilfeller er politiet overbevist om at siktede er skyldig. I sistnevnte tilfelle vil det bli tatt ut tiltale og saken sendes over til domstolene.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Den alminnelige gangen i en straffesak begynner med hovedforhandling (rettssak) i tingretten. Saken kan deretter ankes til lagmannsretten og eventuelt til slutt Høyesterett. Det finnes imidlertid unntak fra dette.

For mindre alvorlige forhold kan det i stedet bli utferdiget et forelegg. Dersom saken er egnet for det, kan enkelte saker også bli sendt over til konfliktrådet for behandling der. Det finnes også mulighet for tilståelsesdom.

Les mer om hvorfor så mange saker henlegges ved å trykke på linken. Les også om hvorfor alle bør anmelde overgrep likevel.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.