Hva kan du gjøre hvis ekskjæresten din truer deg?

Hva kan du gjøre hvis ekskjæresten din truer deg?

En del opplever dessverre at kjæresten ikke takler bruddet så bra. Noen blir truende og dukker opp fra tid til annen på steder de ikke burde vært. Det er selvsagt lov å være litt sjalu, men hva gjør man når eksen krenker privatlivet sitt? Hva gjør man når ekskjæresten din oppleves som truende eller invaderende? Om vedkommende ikke gir seg kan man vurder et kontakt- og besøksforbud.


Hva er et besøksforbud?

Vilkårene for besøksforbud følger av straffeprosessloven § 222 a. Det følger av bestemmelsen at påtalemyndigheten kan nedlegge besøksforbud dersom det er grunn til å tro at en person vil begå en straffbar handling overfor en annen person, forfølge en annen person, på annet vis krenke en annens fred, eller begå ordensforstyrrelser som er særlig belastende for en annen person.

Dette betyr at du kan skaffe besøksforbud mot kjæresten dersom det er grunn til å tro at han vil begå en straffbar handling mot deg, forfølge deg, krenke freden din eller andre liknende handlinger. Merk at det ikke er noe krav om at han allerede har utført en av disse handlingene. Det er kun et krav om at det er en «grunn til å tro» at han vil gjøre det. Om vilkåret er oppfylt må bero på en konkret vurdering.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Besøksforbud skiller seg sånn sett fra strafferetten ellers ved at personen i realiteten straffes for en handling han ikke har begått. Dette er fordi formålet med besøksforbud er å virke preventivt og forhindre straffbare handlinger.

Hva kan et besøksforbud gå ut på?

Et besøksforbud kan gå ut på at den forbudet retter seg mot, forbys å oppholde seg på et bestemt sted, eller å forfølge, besøke eller på annet vis kontakte en annen person. Dette innebærer at personen som hovedregel forhindres i å ta kontakt med deg på noen som helst måte.

Til og med så lite som et likerclick på facebook eller en snapchatmelding vil være tilstrekkelig for å bryte besøksforbudet.

Et besøksforbud er naturligvis inngripende for den vedkommende forbudet retter seg mot. Derfor kan kun et besøksforbud gjelde for maksimalt ett år av gangen. Man kan naturligvis forlenge dette, men da må saken vurderes på nytt.

Kilder:

Straffeprosessloven

Advokatfirmaet Teigstad

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.