Hva kan brukes som bevis i overgrepssaker?

Hva kan brukes som bevis i overgrepssaker?

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page

Innenfor strafferetten skal enhver rimelig tvil komme den tiltalte til gode. Dersom politiet ikke er sikre på at bevisene holder i retten, blir det ikke tatt ut tiltale. Dette innebærer at det skal relativt gode bevis til for at gjerningsmannen skal bli dømt i en overgrepssak.


Hva kan brukes som bevis?

Som den klare hovedregel kan alle forhold som er med på å styrke offerets påstand brukes som bevis. Dette innebærer blant annet biologiske bevis, vitneutsagn, videoopptak eller for eksempel chatmeldinger.

Har for eksempel en eller flere personer vært vitne til overgrep vil dette kunne brukes som bevis og ofte være avgjørende for at gjerningsmannen dømmes.

Det samme gjelder dersom for eksempel gjerningsmannen via elektroniske meldinger har innrømmet overfor offeret eller andre at han begikk voldtekten. Et typisk eksempel er at gjerningsmannen beklager seg overfor offeret i ettertid.

Et vanlig bevis i overgrepssaker er biologiske bevis. Dette innebærer blant annet sikring av biologiske spor på offeret fra gjerningsmannen. Slike biologiske bevis må sikres og oppbevares på en bestemt måte for at det skal kunne brukes som bevis i en straffesak.

Har du sår eller blåmerker på kroppen vil dette også kunne utgjøre bevis i en straffesak, i form av bilder og/eller journaler fra behandlingssted.

Lydopptak, videoopptak mv. kan også i utgangspunktet benyttes som bevis.

Har gjerningsmannen tidligere begått liknende overgrepshandlinger vil også dette kunne fremmes for retten som bevis for gjerningspersonens modus, også selv om det er snakk om tidligere anmeldelser som selv er henlagt.


Les mer om hvorfor man alltid burde anmelde seksuelle overgrep i denne artikkelen.


Offeret har bevisbyrden

Innenfor strafferetten må det som nevnt over være klart innenfor enhver tvil at gjerningsmannen begikk handlingen før han kan dømmes. I mange overgrepssaker er det få bevis på at overgrepet har skjedd, slik at det ofte blir ord mot ord. Dette er sjelden tilstrekkelig til at gjerningmannen dømmes.

Dette innebærer at mange overgrepssaker blir henlagt. Om bevisene er tilstrekkelige må avgjøres etter en konkret vurdering av hele bevissituasjonen.

Kilder:

Straffeloven

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page