Hva gjør jeg hvis jeg er utsatt for hevnporno?

Hva gjør jeg hvis jeg er utsatt for hevnporno?

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page

Hevnporno er når bilder eller filmer med seksuelt innhold blir distribuert på internett uten samtykke fra personen som er avbildet. Et mer dekkende begrep er være pornografi uten samtykke. Dersom du er blitt utsatt for hevnporno, er det viktig å reagere raskt. Bilder og filmer spres raskt på internett. Jo fortere du oppdager og gjør noe med det, desto mindre vil skaden antagelig være. Du kan for eksempel enten be om å få bildene eller filmene slettet, eller kontakte nettstedet og be de slette materialet.


Be om å få bildene/filmene slettet

Hvis du vet hvem gjerningspersonen er, kan du be om å få bildet eller filmen slettet. Det er da viktig å sjekke at personen faktisk sletter materialet. Dersom dette ikke skjer etter du har bedt vedkommende gjøre det flere ganger, kan du anmelde han/hun til politiet. Å fortelle at du vil anmelde vedkommende dersom han/hun ikke sletter bildet, kan eventuelt også være et alternativ. Politiet vil da antagelig innkalle gjerningspersonen til avhør og vurdere eventuell straff.

Kontakte nettstedet

Det er som regel ikke eieren av nettstedet som har publisert bildene, og ved seriøse henvendelser er de ofte villige til å fjerne bildene. Kontaktinformasjonen finner du ofte nederst på nettsiden eller lagt inn som en egen link på siden. Den kan også være lagt inn i brukervilkårene for nettstedet. Dersom du ikke finner kontaktinformasjonen, kan du gjøre et såkalt «hvemer»-søk. Det finnes egne nettsider som tilbyr kontaktinformasjon om eiere av nettsted, www.betterwhois.com for utenlandske sider eller www.norid.no for norske sider.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de syv bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page