Hva gjør et krisesenter?

Hva gjør et krisesenter?

Et krisesenter har som hovedoppgave å ivareta og beskytte mennesker som har blitt utsatt for vold eller overgrep. Her kan de utsatte få veiledning og beskyttelse, og krisesentrene tilbyr også midlertidig sted å bo. Tilbudet er gratis og åpent for alle. De utsatte kan velge å forholde seg anonyme, og de ansatte har taushetsplikt.


Et krisesenter er et senter som ivaretar og beskytter mennesker som har blitt utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre. Krisesentrene er ikke bare et tilbud for mennesker som har blitt utsatt for vold. De tilbyr også beskyttelse, sikkerhet, trygghet, råd og hjelp. Både menn, kvinner og barn kan oppsøke krisesentrene, og all hjelp er gratis.

Krisesentrene har hemmelig adresse slik at gjerningspersoner ikke skal kunne oppsøke de utsatte. Dersom man ønsker å møte opp på et krisesenter, må man derfor først kontakte dem på mail eller telefon. Det er ikke nødvendig med verken time eller henvisning for å oppsøke senterne. Dersom man ikke har mulighet til å møte opp på et krisesenter, kan man også ringe for å rådføre seg. I kontakt med et krisesenter kan man videre velge å være anonym.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Krisesentrene tilbyr midlertidig botilbud til kvinner, menn og barn slik at ofre for overgrep skal kunne ha et trygt sted å bo. Krisesentrene har også mange forskjellige tilbud til mennesker som ikke ønsker å bo der. Typiske tilbud er samtaler, hjelp med kontakt med hjelpeapparatet, informasjon om forskjellige rettigheter og hvilke alternativer personen har, juridisk veiledning, samtalegrupper, oppfølging, etc.

Alle som jobber på krisesentrene er utdannet eller har erfaring innenfor området. De fleste har også tidligere jobbet med vold og overgrep. De ansatte på krisesentrene er dermed kompetente innenfor sitt arbeid med å ivareta voldsofre. Videre har alle som er tilknyttet krisesentrene taushetsplikt. De kan ikke dele opplysninger om deg med andre.

Det er påbudt ved lov at alle kommuner skal ha et krisesentertilbud. På denne nettsiden finnes det en oversikt over alle krisesentrene i Norge.

 

Kilder:

www.krisesenter.com

 

 

 

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.