Hva er typiske reaksjoner etter seksuelle overgrep?

Hva er typiske reaksjoner etter seksuelle overgrep?

Mennesker reagerer svært forskjellig etter å ha vært utsatt for seksuelle overgrep. Det er ingen fasitsvar på hvordan man skal reagere, og artikkelen er kun ment som en oversikt over noen typiske kjennetegn. Selv om oversikten også kan være nyttig dersom man mistenker at noen har blitt utsatt for overgrep, er det videre viktig å påpeke at de nevnte reaksjonene er typiske også i andre belastende situasjoner.


Reaksjoner under hendelsen

Reaksjoner under et overgrep vil variere fra person til person, og fra overgrep til overgrep. Det er mange faktorer som kan spille inn.

Under selve overgrepet er det imidlertid ikke uvanlig at hendelsen oppfattes som helt uvirkelig. Mange opplever at kroppen fryser og at man blir ute av stand til å reagere eller forsvare seg. Selv om dette ikke er noe man kan klandre seg selv for i etterkant, er slike følelser ikke uvanlig.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Når reaksjonene inntreffer er videre svært ulikt. Noen opplever dødsangst eller sterke smerter under selve hendelsen, mens andre får reaksjonene i etterkant av hendelsen.

Reaksjoner etter hendelsen

Under følger en liste over noen typiske reaksjoner etter å ha vært utsatt for seksuelle overgrep. Listen er ikke uttømmende.

Angst og frykt. Angst og frykt i etterkant av hendelsen er muligens den vanligste reaksjonen. Mange er redde for at noe liknende skal skje igjen. Alt som minner om hendelsen kan også sette i gang frykt. Dette er helt normalt.

Flashbacks. Mange gjenopplever hendelsen som en slags video i hodet. Dette skjer helt ufrivillig, og kan komme når som helst, men ofte der noe minner om hendelsen.

Søvnforstyrrelser. Mange overgrepsofre sliter med søvnen i etterkant. De vonde minnene kommer gjerne når en skal legge seg. En del plages også av mareritt, for eksempel av selve overgrepet.

Skyldfølelse. Skyldfølelse i etterkant av overgrepet er ikke uvanlig og kan oppstå fordi man føler man ikke gjorde nok for å forhindre gjerningen. En slik følelse er helt uberettiget. Om man fortsetter å klandre seg over en lengre periode, bør man vurdere å søke profesjonell bistand.

Sinne og irritabilitet. Mange opplever økt sinne og irritabilitet i etterkant av overgrepet. Ofte rettes dette også mot andre enn gjerningspersonen, for eksempel nærstående. Dette er gjerne et resultat av de andre reaksjonene. Ofrene har mindre energi med søvnforstyrrelser og stadig angst og frykt, og har dermed mindre viljestyrke.

Konsentrasjons- og hukommelsesproblemer. Det er ikke uvanlig at for eksempel skoleresultater går ned. Mange bruker opp så mye mentale ressurser etter overgrepet at de rett og slett har mindre energi til å konsentrere seg.

Kroppslige plager. Dette er et direkte resultat av selve overgrepet. Smerte i underlivet er for eksempel vanlig.

Vansker med nærhet og seksualitet. Dette er et veldig vanlig problem. Problemet skyldes som oftest at slike aktiviteter kan skape minner om overgrepet. Det er dermed lettere å oppleve såkalte flashbacks.

Tristhet. Det er også vanlig at overgrepsofre opplever vedvarende tristhet eller depresjon. Det er heller ikke sjelden at noen opplever selvmordstanker. I en slik situasjon er det viktig å huske på at ting kan bli bedre, og at man kan søke profesjonell hjelp.

 

Kilder:

Angstbehandling.no

https://www.ung.no/overgrep/3070_Voldtekt_-_vanlige_reaksjoner.html

 

 

 

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.