Hva er seksuelle overgrep mot barn?

Hva er seksuelle overgrep mot barn?

Seksuelle overgrep mot barn er enhver aktivitet av seksuell karakter som involverer barn som på grunn av sin modenhet og/eller funksjonsnivå ikke kan samtykke til aktiviteten. Dette gjelder seksuell krenkende atferd, seksuell omgang eller seksuell handling.

Det kan fortsatt være et seksuelt overgrep mot et barn selv om det ikke er direkte kontakt, for eksempel ved et seksuelt språk eller ved nettovergrep. Vi vil her nevne de juridiske definisjonene på de forskjellige typene seksuelle overgrepene mot barn.


Seksuell krenkende atferd. Det er ikke fysisk kontakt mellom barn og overgriper. Det kan dreie seg om blotting, visning av pornografi, verbal seksuell tilnærming, eller at barnet tvinges til å være tilstede under seksuelle handlinger mellom andre.

Spørsmål bistandsadvokat

Les mer om hvorfor overgrep alltid må anmeldes.

Seksuell handling. Det er fysisk kontakt mellom barnet og overgriper. Handlingen omfatter beføling av barnets intime kroppsdeler, eller at barnet må onanere overgriper.

Seksuell omgang. Barnet tvinges til samleie eller samleieliknende handlinger. Det kan dreie seg om samleie i skjede, munn eller endetarm, eventuelt inntrengning med fingre eller gjenstander.

Dersom du ønsker å lese mer om hvilke tegn som er vanlige på barn som har blitt seksuelt misbrukt kan du lese denne artikkelen.


Kilder:

https://nhi.no/familie/barn/seksuelle-overgrep-mot-barn/

http://www.advokat-teigstad.no/bistandsadvokat/seksuelle-overgrep/

Les også artikkelen på Overgrep.no om å nekte samvær ved mistanke om overgrep. Vi har og skrevet en lengre artikkel på Foreldretvist.no om foreldretvister der overgrep eller vold er et tema.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.