Hva er pedofili?

Hva er pedofili?

Pedofili er både en seksuell orientering og en psykiatrisk diagnose. Begrepet betegner en voksen persons seksuelle tiltrekning til barn eller vedkommendes trang til seksuell omgang med barn. Med barn menes her personer som ikke har kommet i puberteten enda. Seksuelle handlinger med prepubertale barn er strengt forbudt.


Begrepet pedofili brukes ofte feilaktig fordi det i dagligtalen gjerne omfatter alle som tiltrekkes av mennesker under den seksuelle lavalder. Pedofili refererer imidlertid til en voksen persons seksuelle preferanse for prepubertale barn, altså barn som ikke har kommet i puberteten enda. Jenter kommer vanligvis i puberteten når de er mellom 10 til 11 år, mens gutter når de er ca. 12-13 år. En seksuell preferanse for mindreårige som har kommet i puberteten, kalles derimot hebefili. Hvor grensene går, er det imidlertid diskusjon om i fagmiljøene og ulik praksis for i blant annet Europa og USA. Seksuelle overgrep mot barn er uansett strengt forbudt, uavhengig av om det er et utslag av pedofili eller noe annet.

Parafili

Spørsmål bistandsadvokat

Pedofili er en parafili. Parafili brukes for å beskrive seksuelle preferanser som ikke er basert på tiltrekning til personer. Det å være heteroseksuell, homofil, bifil osv. er dermed ikke å være parafil. Begrepet er i dag lite brukt og kan i dagligtalen erstattes med «uvanlig seksuelle tenningsmønstre». Som eksempler på andre parafilier kan ekshibisjonisme, fetisjisme, frotteurisme, kikking, masochisme og sadisme nevnes.

Alle pedofile er ikke overgripere

Det avgjørende for hvorvidt en pedofil begår seksuelle overgrep mot barn, er imidlertid ikke tenningsmønsteret i seg selv, men hvordan det forvaltes. Dette gjelder for all seksualitet. En person kan dermed tilfredsstille diagnosen pedofili dersom vedkommende har gjentatte seksuelle tanker, følelser og lyster knyttet til prepubertale barn, uten å ha begått et seksuelt overgrep.

Kilder:

https://sml.snl.no/pedofili

 

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.