Hva er misbruk av stilling?

Hva er misbruk av stilling?

Misbruk av stilling er der hvor det foreligger et overmaktsforhold, og overmaktsforholdet utnyttes for å skaffe seg seksuell omgang.


Hva sier straffeloven om misbruk av stilling?

Straffeloven § 295 om misbruk av overmaktsforhold og lignende og § 296 om seksuell omgang med innsatte mv. i institusjon verner begge den svakere part mot slik seksuell utnyttelse. Strafferammen for misbruk av stilling er 6 års fengsel. Medvirkning er også straffbart, jf. straffeloven § 15.

Et eksempel kan være en lærer som benytter sin posisjon til å skaffe seg seksuell omgang med en elev. Et annet eksempel kan være en lege som misbruker en pasient. Bestemmelsene derimot ikke praktisk dersom den seksuelle omgangen er et resultat av et vanlig kjærlighetsforhold.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Den som anmelder misbruk av stilling vil ha krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige. Trykk på lenken dersom du vil vite mer om hva en bistandsadvokat kan hjelpe til med.

Kontakt advokat dersom du lurer på noe

Vi har en rekke advokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg med spørsmålene dine. Dersom du har spørsmål om misbruk av stilling er det bare å kontakte våre advokater her.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.