Hva er misbruk av stilling?

Hva er misbruk av stilling?

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page

Misbruk av stilling er der hvor det foreligger et overmaktsforhold, og overmaktsforholdet utnyttes for å skaffe seg seksuell omgang. 


Straffeloven § 295 om misbruk av overmaktsforhold og lignende og § 296 om seksuell omgang med innsatte mv. i institusjon verner begge den svakere part mot slik seksuell utnyttelse. Strafferammen for misbruk av stilling er 6 års fengsel. Medvirkning er også straffbart, jf. straffeloven § 15.

Et eksempel kan være en lærer som benytter sin posisjon til å skaffe seg seksuell omgang med en elev. Et annet eksempel kan være en lege som misbruker en pasient. Bestemmelsene derimot ikke praktisk dersom den seksuelle omgangen er et resultat av et vanlig kjærlighetsforhold.

Den som anmelder misbruk av stilling vil ha krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige. Trykk på lenken dersom du vil vite mer om hva en bistandsadvokat kan hjelpe til med.

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page