Hva er gode bevis i en overgrepssak?

Hva er gode bevis i en overgrepssak?

I overgrepssaker er det ofte vanskelig å finne konkrete bevis på det som har skjedd. Det kan bli ord mot ord. Eksempler på gode bevis i overgrepssaker kan likevel være DNA-spor, filmer, bilder og samtaler tatt opp på bånd eller chatter der overgriperen innrømmer overgrep.


Dersom du blir utsatt for et seksuelt overgrep, er det viktig å dra til den lokale legevakten slik som du er med en gang. Formålet er både å sikre bevis for overgrep, men også å få rask oppfølging av kvalifisert helsepersonell for å hindre senskader. Du bør la være å dusje, vaske deg, pusse tenner eller kaste klær før du oppsøker legevakten for å øke mulighetene for å oppklare saken.

Politiet får ofte kjennskap til overgrepene lenge etter at overgrepene har funnet sted og det finnes derfor ofte ikke biologiske spor som kan indikere seksuell aktivitet. Filmer, bilder og samtaler via telefon eller internett kan da være gode bevis. Mistenkte kan også ha etterlatt seg andre spor på internett som kan gi en indikasjon på hans seksuelle holdninger. Dersom fornærmede har skrevet dagbok, brev eller lignende, kan dette også virke som støttebevis.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Les mer om hvorfor du alltid burde anmelde seksuelle overgrep her.

Ta kontakt med våre advokater her

Dersom du har spørsmål eller lurer på noe om anmeldelse av seksuelle overgrep kan du kontakte våre advokater her. I mange tilfeller vil du altså ha krav på fri advokathjelp i forbindelse med seksuelle overgrep.


 

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.