Hva er forskjellen på voldtekt og seksuelt overgrep?

Hva er forskjellen på voldtekt og seksuelt overgrep?

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page

Når man hører om seksuelt misbruk går gjerne forskjellige uttrykk igjen; voldtekt, trakassering, seksuelt overgrep, samt liknende betegnelser. Særlig går termene seksuelt overgrep og voldtekt igjen. Kun voldtekt er definert i straffeloven.


Men hva er egentlig forskjellen på voldtekt og seksuelt overgrep?

Voldtekt

Den korte forklaringen er at et seksuelt overgrep er et bredere begrep enn det som omfattes av bestemmelsene om voldtekt. En voldtekt er et overgrep, men mange overgrep er ikke en voldtekt.

Voldtekt er der en person utøver «seksuell omgang» med en annen ved vold eller truende atferd, ved å utøve bevisstløshet eller ved å utnytte en som er ute av stand til å motsette seg handlingen. Dette betyr at dersom det er foretatt en voldtekt vil det også være foretatt et seksuelt overgrep.

Seksuelle overgrep

Eksempler på andre seksuelle overgrep enn voldtekt er for eksempel seksuell omgang med noen under 16 år, seksuell handling med noen under 16 år, incest, misbruk av stilling eller misbruk av tillits- eller avhengighetsforhold. I disse tilfellene er det ikke nødvendigvis benyttet makt eller trusler, men det er like fullt straffbare seksuelle overgrep.

Det sentrale er altså at voldtektsbegrepet har en snevrere gjerningsbeskrivelse enn mange seksuelle overgrep.


Les mer om hvorfor du alltid burde anmelde seksuelle overgrep i denne artikkelen.


Kilder:

Straffeloven

 

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page