Hva er forskjellen på voldtekt og seksuelt overgrep?

Hva er forskjellen på voldtekt og seksuelt overgrep?

Når man hører om seksuelt misbruk går gjerne forskjellige uttrykk igjen; voldtekt, trakassering, seksuelt overgrep, samt liknende betegnelser. Særlig går termene seksuelt overgrep og voldtekt igjen. Kun voldtekt er definert i straffeloven. Husk at du ofte vil ha krav på fri advokathjelp i forbindelse med overgrep – kontakt våre advokater her.


Hva er egentlig forskjellen på voldtekt og seksuelt overgrep?

Voldtekt

Den korte forklaringen er at et seksuelt overgrep er et bredere begrep enn det som omfattes av bestemmelsene om voldtekt. En voldtekt er et overgrep, men mange overgrep er ikke en voldtekt.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Voldtekt er der en person utøver «seksuell omgang» med en annen ved vold eller truende atferd, ved å utøve bevisstløshet eller ved å utnytte en som er ute av stand til å motsette seg handlingen. Dette betyr at dersom det er foretatt en voldtekt vil det også være foretatt et seksuelt overgrep.

Seksuelle overgrep

Eksempler på andre seksuelle overgrep enn voldtekt er for eksempel seksuell omgang med noen under 16 år, seksuell handling med noen under 16 år, incest, misbruk av stilling eller misbruk av tillits- eller avhengighetsforhold. I disse tilfellene er det ikke nødvendigvis benyttet makt eller trusler, men det er like fullt straffbare seksuelle overgrep.

Det sentrale er altså at voldtektsbegrepet har en snevrere gjerningsbeskrivelse enn mange seksuelle overgrep.


Les mer om hvorfor du alltid burde anmelde seksuelle overgrep i denne artikkelen.


Kontakt våre advokater for spørsmål om overgrep

Dersom du har blitt utsatt for seksuelle overgrep vil du ofte ha krav på fri advokathjelp. Kontakt våre advokater her for spørsmål om seksuelle overgrep eller andre spørsmål om rettighetene dine.

Kilder:

Straffeloven

 

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.