Hva er forskjellen på betinget og ubetinget fengsel?

Hva er forskjellen på betinget og ubetinget fengsel?

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page

Ubetinget fengsel betyr at straffen må sones i fengsel, mens betinget fengsel betyr at straffen ikke må sones, på nærmere angitte betingelser.


Ved betinget fengselsstraff er det et krav om at den dømte ikke foretar en ny straffbar handling i løpet av prøvetiden. I tillegg kan retten sette andre vilkår som den dømte også må oppfylle i prøvetiden. Dette kan for eksempel være meldeplikt til politiet, rusfrihet, at den dømte holder seg unna spesielle personer/miljøer/steder, samtykke til narkotikaprogram, etc.

Dersom man begår nye straffbare forhold i prøvetiden, må normalt den gamle betingede dommen, og dommen for det nye forholdet, sones.

Av bistandsadvokat Sigrid Morseth

Bistandsadvokat Sigrid Morseth

Jeg heter Sigrid Morseth og jobber som bistandsadvokat i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page